ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1984; 6(4): 595-600

Multiple Myelomalı 10 Vakanın Retrospektif Analizi

Kadir Bahar1, Salim İrhan, Murat Tuncer, Yusuf Erdoğan, Mustafa Güleç, Ahmet H. Köker


Kadir Bahar, Salim İrhan, Murat Tuncer, Yusuf Erdoğan, Mustafa Güleç, Ahmet H. Köker. Multiple Myelomalı 10 Vakanın Retrospektif Analizi. Erciyes Med J. 1984; 6(4): 595-600

Corresponding Author: Kadir Bahar
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale