ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1991; 13(1): 10-19

İnsuline Bağımlı (Tip I) Diabetli Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Testleri

Ruhan Düşünsel1, Enver Hasanoğlu2, Selim Kurtoğlu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-Kayseri
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-Ankara


Ruhan Düşünsel, Enver Hasanoğlu, Selim Kurtoğlu. İnsuline Bağımlı (Tip I) Diabetli Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Testleri. Erciyes Med J. 1991; 13(1): 10-19

Corresponding Author: Ruhan Düşünsel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale