ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1985; 7(1): 3-17

Divanü Lügat-it Türk'deki Tıb Terimleri

Ayten Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi


Ayten Altıntaş. Divanü Lügat-it Türk'deki Tıb Terimleri. Erciyes Med J. 1985; 7(1): 3-17

Corresponding Author: Ayten Altıntaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale