ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Effects of Some Factors on Dehydration in Children with Diarrhoea [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2001; 23(2): 54-58

Effects of Some Factors on Dehydration in Children with Diarrhoea

Tuncer Gürbüz1, Osman Günay2, Ahmet Öztürk2
14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 13-15 Eylül, 2000, Eskişehir Nevşehir İl Sağlık Müdürü
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Kayseri


Çeşitli Faktörlerin İshalli Çocuklarda Dehidratasyon Gelişmesine Etkisi

Tuncer Gürbüz1, Osman Günay2, Ahmet Öztürk2
14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 13-15 Eylül, 2000, Eskişehir Nevşehir İl Sağlık Müdürü
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Kayseri


Tuncer Gürbüz, Osman Günay, Ahmet Öztürk. Effects of Some Factors on Dehydration in Children with Diarrhoea. Erciyes Med J. 2001; 23(2): 54-58

Corresponding Author: Tuncer Gürbüz
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale