ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Measles in Kayseri Between 1986-1995 [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(3): 208-213

Measles in Kayseri Between 1986-1995

Osman Günay, Tuncer Gürbüz, Turgut Şahinöz, Mukaddes Eker
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Keywords: Epidemiology, Measles, Morbidity.

Kayseri'de 1986-1995 Yılları Arasındaki Kızamık Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Osman Günay, Tuncer Gürbüz, Turgut Şahinöz, Mukaddes Eker
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Kızamık, Morbidite.

Osman Günay, Tuncer Gürbüz, Turgut Şahinöz, Mukaddes Eker. Measles in Kayseri Between 1986-1995. Erciyes Med J. 1998; 20(3): 208-213

Corresponding Author: Osman Günay
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale