ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Evaluation of Infant Deaths Occuring In Kayseri [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(1): 14-22

The Evaluation of Infant Deaths Occuring In Kayseri

Ahmet Öztürk1, Iskender Gün1, Yusuf Öztürk2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglığı, Y.Doç.Dr. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglığı, Prof.Dr. Kayseri

Purpose: This study was carried out to investigate the medical causes and social determinants of infant deaths occurring in Kayseri.
Material and Method: Parents of 343 babies who died in 1997 were visited by qualified midwives and a questionnaire about risk factors and causes of infant deaths was performed.
Results: One hundred and ninety six of the 343 deaths (57.1%) occurred during the neonatal period. Postneonatal mortality was higher in infants living in rural areas and in those who had less educated parents. The leading causes of deaths were pneumonia, prematurity and congenital abnormalities. Prematurity and congenital abnormalities were higher in urban areas but pneumonia and gastroenteritis were the leading causes of infant deaths in rural areas. It was found out that 58.3 % of all infant deaths occurred at home and half of them had not been examined by a doctor before death.
Conclusion: Although 57.1 % of infant deaths occurred in the neonatal period, preventable diseases such as pneumonia and gastro-enteritis were the leading causes of infant deaths particularly in rural areas.

Keywords: Infant, newborn, Infant, prematurity, Pneumonia

Kayseri'de Gerçekleşen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Öztürk1, Iskender Gün1, Yusuf Öztürk2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglığı, Y.Doç.Dr. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglığı, Prof.Dr. Kayseri

Amaç: Kayseri'de gerçekleşen bebek ölümlerinin tıbbi nedenlerinin tespit edilmesi ve bu ölümleri kolaylaştırabilecek sosyal belirleyicilerinin ortaya çıkarılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 1997 yılı içerisinde ölen 343 bebeğin aileleri, eğitilmiş ebelerce ziyaret edilerek, bebeğin ölüm nedeni ve etkileyebilecek risk faktörleriyle ilgili bir anket uygulandı.
Bulgular: Bebek ölümlerinin % 57.1'i neonatal dönemde gerçekleşmişti. Kırsal alanda yaşayanlarda ve eğitimi düşük annelerin bebeklerinde postneonatal ölümler daha yüksekti. Ölümlerin en önde gelen sebepleri pnömoni, prematürite ve konjenital anomalilerdi. Kentsel bölgelerde prematürite ve konjenital anomaliler; kırsal bölgelerde ise pnömoni ve gastroenteritler en sık görülen ölüm nedenleriydi. Bebek ölümlerinin % 58.3'ü evde gerçekleşmişti ve bunların yarısı ölmeden önce herhangi bir doktora bile götürülmemişti.
Sonuç: Bebek ölümlerinin % 57.1'i neonatal periyotta olmasına rağmen, özellikle kırsal bölgelerde pnömoni ve gastroenterit gibi önlenebilir hastalıklar en sık görülen ölüm nedenleri olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfant, prematurite, İnfant yenidoğan, Pnömoni

Ahmet Öztürk, Iskender Gün, Yusuf Öztürk. The Evaluation of Infant Deaths Occuring In Kayseri. Erciyes Med J. 2002; 24(1): 14-22

Corresponding Author: Ahmet Öztürk
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale