ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(3): 115-120

Kayseri ve Yöresinde Paraziter Hastalıklardan Korunma

Yaşar Çıtak1, Yusuf Özbal
1Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Uzmanı
2K. Ü. Gev.Nes. Tıp Fak. Mikrobiyoloji Bilim Dalı Öğr. Görevlisi


Yaşar Çıtak, Yusuf Özbal. Kayseri ve Yöresinde Paraziter Hastalıklardan Korunma. Erciyes Med J. 1979; 1(3): 115-120

Corresponding Author: Yaşar Çıtak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale