ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Comparison of Two Different Concentrations of Mitomycin-C in the Surgical Treatment of Primary Open Angle Glaucoma [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1999; 21(3): 132-141

Comparison of Two Different Concentrations of Mitomycin-C in the Surgical Treatment of Primary Open Angle Glaucoma

G Ertuğrul Mirza, Sarper Karaküçük, Hakkı Doğan, Kuddusi Erkılıç
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Kayseri


Primer Açık Açılı Glokomun Cerrahi Tedavisinde Mitomisin-C' nin İki Değişik Konsantrasyonunun Karşılaştırılması

G Ertuğrul Mirza, Sarper Karaküçük, Hakkı Doğan, Kuddusi Erkılıç
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Kayseri


G Ertuğrul Mirza, Sarper Karaküçük, Hakkı Doğan, Kuddusi Erkılıç. Comparison of Two Different Concentrations of Mitomycin-C in the Surgical Treatment of Primary Open Angle Glaucoma. Erciyes Med J. 1999; 21(3): 132-141

Corresponding Author: G Ertuğrul Mirza, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale