ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1991; 13(1): 101-107

Ön Koldaki Extensor Kasların Varyasyonlarının ve Bulunan Extra Kasların Anatomik Yönden İncelenmesi

Kenan Aycan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti


Kenan Aycan. Ön Koldaki Extensor Kasların Varyasyonlarının ve Bulunan Extra Kasların Anatomik Yönden İncelenmesi. Erciyes Med J. 1991; 13(1): 101-107

Corresponding Author: Kenan Aycan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale