ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(2): 63-69

Bronşiyal Semptomlarin Değerlendirilmesinde Asetilkolin İnhalasyon Testi

M. Özesmi
Kayseri Üni. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi


M. Özesmi. Bronşiyal Semptomlarin Değerlendirilmesinde Asetilkolin İnhalasyon Testi. Erciyes Med J. 1979; 1(2): 63-69

Corresponding Author: M. Özesmi
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale