ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Re: "Epidermal Growth Factor" Erkan M et al., Erciyes Medical Journal 21 (4): 241-244, 1999. [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2000; 22(1): 65-65

Re: "Epidermal Growth Factor" Erkan M et al., Erciyes Medical Journal 21 (4): 241-244, 1999.

Mustafa Altınbaş
Erdyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalık/arı Anabilim Dalı, Kayseri


"Epidermal Growth Faktör" Erkan M ve ark., Erciyes Tıp Dergisi 21 (4): 241-244, 1999 Hakkında

Mustafa Altınbaş
Erdyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalık/arı Anabilim Dalı, Kayseri


Mustafa Altınbaş. Re: "Epidermal Growth Factor" Erkan M et al., Erciyes Medical Journal 21 (4): 241-244, 1999.. Erciyes Med J. 2000; 22(1): 65-65

Corresponding Author: Mustafa Altınbaş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale