ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1991; 13(1): 108-112

M. Palmaris Longus Anomalilerinin Anatomik ve Klinik Yönden İncelenmesi

Kenan Aycan1, Faruk Balkar2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Doçenti


Kenan Aycan, Faruk Balkar. M. Palmaris Longus Anomalilerinin Anatomik ve Klinik Yönden İncelenmesi. Erciyes Med J. 1991; 13(1): 108-112

Corresponding Author: Kenan Aycan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale