ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Investigation of microvascular pathology with 99mTC-MIBI in patients with diabetic foot due to neuropathy [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2001; 23(4): 141-146

Investigation of microvascular pathology with 99mTC-MIBI in patients with diabetic foot due to neuropathy

Zeki Çelen1, Sabri Zincirkeser1, Vahap Okan1, Mustafa Araz2, Ahmet Sezer2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Gaziantep


Nöropatiye Bağlı Diabetik Ayak Olgularında 99mTc-MIBI ile Mikrov Asküler Patolojinin Araştırılması

Zeki Çelen1, Sabri Zincirkeser1, Vahap Okan1, Mustafa Araz2, Ahmet Sezer2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Gaziantep


Zeki Çelen, Sabri Zincirkeser, Vahap Okan, Mustafa Araz, Ahmet Sezer. Investigation of microvascular pathology with 99mTC-MIBI in patients with diabetic foot due to neuropathy. Erciyes Med J. 2001; 23(4): 141-146

Corresponding Author: Zeki Çelen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale