ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Parathyroid Carcinoma Resulting in a Marginal Ulcer [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(2): 169-172

A Parathyroid Carcinoma Resulting in a Marginal Ulcer

Ziya Çetinkaya, Y Selim İlhan, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Keywords: Peptic Ulcer, Parathyroid Neoplasms, Carcinoma.

Marjinal Ülsere Neden Olan Bir Paratiroid Karsinomu

Ziya Çetinkaya, Y Selim İlhan, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Peptik Ülser, Paratiroid Neoplasmlar, Karsinom.

Ziya Çetinkaya, Y Selim İlhan, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş. A Parathyroid Carcinoma Resulting in a Marginal Ulcer. Erciyes Med J. 1998; 20(2): 169-172

Corresponding Author: Ziya Çetinkaya
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale