ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(1): 50-56

Kırsal Bölgede Adölesan Gebeliği ve Neonatal Komplikasyonları

Hikmet Pekcan
Toplum Hekimliği Bilim Dalı Öğretim Görevlisi


Hikmet Pekcan. Kırsal Bölgede Adölesan Gebeliği ve Neonatal Komplikasyonları. Erciyes Med J. 1979; 1(1): 50-56

Corresponding Author: Hikmet Pekcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale