ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Giant Cell Fibroblastoma: Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(2): 92-95

Giant Cell Fibroblastoma: Case Report

Aylin Orgen Çallı, Murat Ermete, Ayşegül Sarı, Aslı Akkalp, Ahmet Cemil Yıldız
Atatürk Eğt ve Araşt. Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir, TURKEY

Giant cell fibroblastoma is a rare type of fibroblastic tumour, first described as a juvenil form of dermatofibrosarcoma. Although recurrences are common after local surgical resection, metastasis is not reported. In this study, a case of a 5.5 year-old girl child with subcutaneous mass on the anterior side of the thigh is reported. The immunohistochemical and histopathologic findings of giant cell fibroblastoma are reported in the light of the current literature.

Keywords: Tumor, Fibroblast, Giant cell

Dev Hücreli Fibroblastom: Olgu Sunumu

Aylin Orgen Çallı, Murat Ermete, Ayşegül Sarı, Aslı Akkalp, Ahmet Cemil Yıldız
Atatürk Eğt ve Araşt. Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir, TURKEY

Dev hücreli fibroblastom, nadir görülen fibrohistiositik bir tümör olup, başlangıçta dermatofibrosarkomun juvenil formu olarak tanımlanmıştır. Lokal cerrahi rezeksiyon sonrası, rekürrensler sık olmakla birlikte metastaz yaptığı bildirilmemiştir. Olgumuz 5,5 yaşında, uyluk ön yüz yerleşimli kitlesi olan kız hasta idi. Uygulanan immunohistokimyasal boyalarla ve histopatolojik özellikleri ile olgu “Dev Hücreli Fibroblastom” tanısı aldı. Olgu immunohistokimyasal özellikleri ile birlikte literatürler eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Dev hücre, Fibroblast, Tümör

Aylin Orgen Çallı, Murat Ermete, Ayşegül Sarı, Aslı Akkalp, Ahmet Cemil Yıldız. Giant Cell Fibroblastoma: Case Report. Erciyes Med J. 2006; 28(2): 92-95

Corresponding Author: Aylin Orgen Çallı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale