ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Etiological Evaluation Of Chronic Renal Failure In Children [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1996; 18(2): 81-85

Etiological Evaluation Of Chronic Renal Failure In Children

Aytül Noyan, Özlem Hergüner, Ali Anarat
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye


Çocukluk Çağı Kronik Böbrek Hastalığının Etyolojik Değerlendirilmes

Aytül Noyan, Özlem Hergüner, Ali Anarat
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye


Aytül Noyan, Özlem Hergüner, Ali Anarat. Etiological Evaluation Of Chronic Renal Failure In Children. Erciyes Med J. 1996; 18(2): 81-85

Corresponding Author: Aytül Noyan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale