ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Gigantic Intracranial Hydatid Cyst and MRI Findings with a Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2007; 29(6): 470-473

Gigantic Intracranial Hydatid Cyst and MRI Findings with a Case Report

Mustafa Koç1, Hasan Baki Altınsoy2
1Elazığ Devlet Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Keywords: Brain, Echinococcosis, Magnetic Resonance Imaging, Cyst

Dev Serebral Kist Hidatik: MRG Bulguları ile Olgu Sunumu

Mustafa Koç1, Hasan Baki Altınsoy2
1Elazığ Devlet Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Beyin Ekinokokozis, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Kist

Mustafa Koç, Hasan Baki Altınsoy. Gigantic Intracranial Hydatid Cyst and MRI Findings with a Case Report. Erciyes Med J. 2007; 29(6): 470-473

Corresponding Author: Mustafa Koç
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale