ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CHILD HEALTH [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(1): 29-31 | DOI: 10.5152/etd.2012.07

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CHILD HEALTH

Meda Kondolot1, Ufuk Beyazova2, Elif Özmert3, Figen Şahin2, Betül Ulukol4, Gülbin Gökçay5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Global climate change is now recognized as one of the threats of the 21st century and human activities are very likely (90% probability) the main cause of this problem. Global climate change has multiple adverse effects on human health, and vulnerable populations especially (children, the elderly and poor people) have been disproportionately affected. Children are particularly vulnerable to these adverse health effects because of their physical, physiologic and cognitive immaturity and their dependence on caregivers. Pediatricians and health care
professionals have a critical leadership role in implementing programs that mitigate and adapt the climate change at local, national and international levels.

Keywords: Child welfare, Climate, Global warming

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Meda Kondolot1, Ufuk Beyazova2, Elif Özmert3, Figen Şahin2, Betül Ulukol4, Gülbin Gökçay5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Küresel iklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olarak bilinmektedir ve insan etkinlikleri büyük bir olasılıkla (%90) bu sorunun temel nedenini oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır ve özellikle duyarlı kesimler (çocuklar, yaşlılar ve yoksullar gibi) bu durumdan orantısız biçimde etkilenmektedir. Çocuklar fiziksel, fizyolojik ve bilişsel işlevleri açısından yeterince gelişmiş olmadıkları ve kendilerine bakım veren kişilere bağımlı olduklarından bu olumsuz sağlık etkilerine daha fazla duyarlıdırlar. Pediatristler ve sağlık çalışanları yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde iklim değişikliğini azaltıcı ve uyum sağlayıcı programlar geliştirme açısından çok önemli bir önderlik rolüne sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Çocuk sağlığı, İklim, Küresel ısınma

Meda Kondolot, Ufuk Beyazova, Elif Özmert, Figen Şahin, Betül Ulukol, Gülbin Gökçay. EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CHILD HEALTH. Erciyes Med J. 2012; 34(1): 29-31

Corresponding Author: Meda Kondolot, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale