ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Diagnostic And Follow-Up Criteria For An Effective Tuberculosis Treatment [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(1): 34-39

Diagnostic And Follow-Up Criteria For An Effective Tuberculosis Treatment

Sema Oymak, Mustafa Özesmi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Tuberculosis (TB) is a contagious disease which causes considerable morbidity and mortality, constituting a serious public health problem. Our goals in the struggle against TB are mainly to prevent the spreading of the disease, to achieve complete recovery, to prohibit relapsing of tuberculosis, to prevent developing resistant bacilli, and to reduce the morbidity and mortality rate. Within the guidelines of the above mentioned goals, patients diagnosed with TB or suspected as having TB should be evaluated prior to actual TB treatment.

Keywords: Diagnosis of tuberculosis, Tuberculosis treatment

Başarılı Bir Tüberküloz Tedavisi İçin Tanı Ve Takip Kriterleri

Sema Oymak, Mustafa Özesmi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Tüberküloz (TB) bulaşicı olması, önemli morbidite ve mortaliteye yol açması nedeniyle, bir toplum sağlığı sorunudur. TB'la savaşta, hastalığın bulaşmasını önlemek, hastalanan kişilerin tümüyle iyileşmesini sağlamak, hastalığınn nüksünü önlemek, rezistan basillerin gelişmesini engellemek, hastalığa yakalananların sayısını (morbiditeyi) ve hastalığa bağlı ölümleri (mortaliteyi) azaltmak gibi hedeflerimiz vardır. Bu hedefler için, TB tanısı alan ya da TB düşünülen hastalarda tedaviye başlamadan önce bazı değerlendirmelerin yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz tedavisi, Tüberküloz teşhisi

Sema Oymak, Mustafa Özesmi. Diagnostic And Follow-Up Criteria For An Effective Tuberculosis Treatment. Erciyes Med J. 2002; 24(1): 34-39

Corresponding Author: Sema Oymak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale