ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Evaluation of Prenatal, Natal and Postnatal Care Received By 15-49 Year Old Married Women who Applied to Health Centres in Gaziantep for Various Reasons and Affecting Factors [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2001; 23(2): 59-67

Evaluation of Prenatal, Natal and Postnatal Care Received By 15-49 Year Old Married Women who Applied to Health Centres in Gaziantep for Various Reasons and Affecting Factors

Ali Ihsan Bozkurt, Saime Şahinöz, Birgül Özçırpıcı, Servet Özgür
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, GAZiANTEP


Gaziantep'te Sağlık Ocaklarına Herhangi Bir Nedenle Başvuran 15 - 49 Yaş Evli Kadinların Doğum Öncesi, Doğum Ve Doğum Sonrası Bakım Alma Durumunun Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ali Ihsan Bozkurt, Saime Şahinöz, Birgül Özçırpıcı, Servet Özgür
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, GAZiANTEP


Ali Ihsan Bozkurt, Saime Şahinöz, Birgül Özçırpıcı, Servet Özgür. Evaluation of Prenatal, Natal and Postnatal Care Received By 15-49 Year Old Married Women who Applied to Health Centres in Gaziantep for Various Reasons and Affecting Factors. Erciyes Med J. 2001; 23(2): 59-67

Corresponding Author: Ali Ihsan Bozkurt
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale