ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Venlafaxine In Chronic Daily Headache [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2001; 23(1): 7-11

Venlafaxine In Chronic Daily Headache

Abdullah Koçer, M. Emin Çakır, Güler Gez, Mehmet Çetinkaya
Ptt Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul


Kronik Günlük Başağrısında Venlafaksin

Abdullah Koçer, M. Emin Çakır, Güler Gez, Mehmet Çetinkaya
Ptt Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul


Abdullah Koçer, M. Emin Çakır, Güler Gez, Mehmet Çetinkaya. Venlafaxine In Chronic Daily Headache. Erciyes Med J. 2001; 23(1): 7-11

Corresponding Author: Abdullah Koçer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale