ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Erythropoietin Treatment In Anaemia Of Chronic Renal Failure [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1993; 15(2): 114-116

Erythropoietin Treatment In Anaemia Of Chronic Renal Failure

Ruhan Düşünsel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri


Kronik Böbrek Yetmezliği Anemisinde Eritropotein Tedavisi

Ruhan Düşünsel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri


Ruhan Düşünsel. Erythropoietin Treatment In Anaemia Of Chronic Renal Failure. Erciyes Med J. 1993; 15(2): 114-116

Corresponding Author: Ruhan Düşünsel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale