ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Ultrasound and Scintigraphic Imaging of Ectopic Thyroid Tissue [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1997; 19(3): 185-189

Ultrasound and Scintigraphic Imaging of Ectopic Thyroid Tissue

Figen Oksel1, İlginç Yorulmaz2, Füsun Saygılı3, Baha Taneli1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Keywords: Child, Hypothyroidism, Ectopy, Ultrasound

Bir Olgu Nedeniyle Ektopik Tiroid Dokusunun Ultrason ve Sintigrafi ile Görüntülenmesi

Figen Oksel1, İlginç Yorulmaz2, Füsun Saygılı3, Baha Taneli1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ektopi, Hipotiroidi, Ultrasonografi

Figen Oksel, İlginç Yorulmaz, Füsun Saygılı, Baha Taneli. Ultrasound and Scintigraphic Imaging of Ectopic Thyroid Tissue. Erciyes Med J. 1997; 19(3): 185-189

Corresponding Author: Figen Oksel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale