ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Serum and Erythrocyte Adenosine Deaminase Activities Levels of and Some Biochemical Parameters in Cancer Patients [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(3): 192-196

Serum and Erythrocyte Adenosine Deaminase Activities Levels of and Some Biochemical Parameters in Cancer Patients

Oya Köylüoğlu, Yüksel Özdemir
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,Gaziantep, Türkiye

Keywords: Adenosine Deaminase, Aminotransferases, Albumins, Neoplasms, Proteins.

Kanserli Hastalarda Serum ve Eritrosit Adenozin Deaminaz Aktiviteleri ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeyleri

Oya Köylüoğlu, Yüksel Özdemir
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Adenozin Deaminaz, Aminotransferazlar, Albuminler, Neoplasmlar, Proteinler.

Oya Köylüoğlu, Yüksel Özdemir. Serum and Erythrocyte Adenosine Deaminase Activities Levels of and Some Biochemical Parameters in Cancer Patients. Erciyes Med J. 1998; 20(3): 192-196

Corresponding Author: Oya Köylüoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale