ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Evaluation of Cranial and Facial Indices in Childhood [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(4): 253-259

Evaluation of Cranial and Facial Indices in Childhood

M Ali Malas1, Ali Ayata2, Ahmet Salbacak1, Beysun İstanbullu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Keywords: Child, Cranium, Facial.

Çocukluk Dönemi Boyunca Kranyal ve Fasiyal İndekslerin Değerlendirilmesi

M Ali Malas1, Ali Ayata2, Ahmet Salbacak1, Beysun İstanbullu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kranium, Fasiyal.

M Ali Malas, Ali Ayata, Ahmet Salbacak, Beysun İstanbullu. Evaluation of Cranial and Facial Indices in Childhood. Erciyes Med J. 1998; 20(4): 253-259

Corresponding Author: M Ali Malas
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale