ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Isolated In Internal Mammary Artery Injuries Resulting From Stab Wounds: An Unusual Cause of Life-Threatening Hemothorax [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(4): 186-188

Isolated In Internal Mammary Artery Injuries Resulting From Stab Wounds: An Unusual Cause of Life-Threatening Hemothorax

Fahri Oğuzkaya1, Yiğit Akçalı2, Mehmet Bilgin1, Arif Haberal1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi, Kayseri

Background: Anterior thoracic penetrating injuries may result in life-threatening complications. One of these is massive hemothorax as a result of stab wounds to the internal mammary artery.

Methods: We reviewed retrospectively ten cases with isolated internal mammary artery injuries resulting from stab wounds during the period of last ten years. Six patients (60%) were admitted in hemorrhagic shock into emergency room. Urgent thoracotomy was performed in all cases.

Results: Operative findings were nine complete disruption of IMA (3 right and 6 left), and 1 partial one (on the left). Surgical methods were ligation (n=9) and lateral repair (n=1). Average hospitalization time was 7 days. There were no complications or mortality.

Conclusions: Isolated IMA injury may be the unique cause of massive hemothorax. Urgent thoracotomy may be life-saving for patients with hemorrhagic shock due to penetrating thoracic injury.

Keywords: Injury, Internal mammary artery, Stab Wounds

Bıçak Yaralanmasına Bağlı İsole İnternal Mamaryan Arter İnjurisi: Yaşami Tehdit Eden Hemotoraksın Alışılmamış Bir Sebebi

Fahri Oğuzkaya1, Yiğit Akçalı2, Mehmet Bilgin1, Arif Haberal1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi, Kayseri

Amaç: Göğüs ön duvarının delici yaralanmaları, yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Bunlardan biri sol meme atardamarı ya da internal mammarian arterin (İMA) bıçakla yaralanması sonucu olan hemotorakstır.

Gereç ve yöntem: Biz, son on yıl içinde, bıçaklanma sonucu izole İMA yaralanması olan on olguyu gözden geçirdik. Acil servise geldiğinde altı (%60) olguda hemorajik şok vardı. Bütün olgulara acil torakotomi yapıldı.

Bulgular: Operasyon bulgusu, dokuz olguda (6 sol, 3 sağ) İMA kesisi komplet; Bir olguda ise sol İMA parsiyel kesisi vardı. Cerrahi yöntem dokuz olguda ligasyon, bir olguda lateral onarımdı. Ortalama hastanede kalış zamanı yedi gündü. Mortalite ve morbidite görülmedi.

Sonuç: Sadece İMA yaralanmasının masif hemotoraksın sebebi olabileceği akılda tutulmalıdır. Penetran toraks travmasına bağlı massif hemotoraksta acil torakotomi hayat kurtarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Delici kesici alet yaralanması, İMA, Yaralanma

Fahri Oğuzkaya, Yiğit Akçalı, Mehmet Bilgin, Arif Haberal. Isolated In Internal Mammary Artery Injuries Resulting From Stab Wounds: An Unusual Cause of Life-Threatening Hemothorax. Erciyes Med J. 2003; 25(4): 186-188

Corresponding Author: Fahri Oğuzkaya
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale