ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(2): 81-93

Tonsil ve Adenoid Hiperplazilerinin Orta Kulak Üzerine Etkilerinin Akustik İmpedans Odyometrisi ile İncelenmesi

Kuten Kurtkan
K. Ü. Gevher N. T. Fak. K.B.B.


Kuten Kurtkan. Tonsil ve Adenoid Hiperplazilerinin Orta Kulak Üzerine Etkilerinin Akustik İmpedans Odyometrisi ile İncelenmesi. Erciyes Med J. 1979; 1(2): 81-93

Corresponding Author: Kuten Kurtkan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale