ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Hemodynamic Changes in Hypertensive Patients due to Extubation [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2000; 22(1): 16-20

Hemodynamic Changes in Hypertensive Patients due to Extubation

Mustafa Bayar, Azime Beştaş, Tahsin Yayla, Ö Lütfi Erhan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesıeziyoloji ve Reanimasyon, Kayseri


Hipertansif Hastalarda Ekstübasyon ile Oluşan Hemodinamik Değişiklikler

Mustafa Bayar, Azime Beştaş, Tahsin Yayla, Ö Lütfi Erhan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesıeziyoloji ve Reanimasyon, Kayseri


Mustafa Bayar, Azime Beştaş, Tahsin Yayla, Ö Lütfi Erhan. Hemodynamic Changes in Hypertensive Patients due to Extubation. Erciyes Med J. 2000; 22(1): 16-20

Corresponding Author: Mustafa Bayar
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale