ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 9 (4)
Volume: 9  Issue: 4 - 1987
ORIGINAL ARTICLE
1.
Nörolojik Hastalıklarda Beyinsapı Odituar Uyarılma Potansiyelleri
Fehim Arman, Ali Soyuer, Ali Ö. Ersoy, Cem Orhon
Pages 401 - 410
Abstract | Full Text PDF

2.
II. Trimester Gebeliklerde Ekstra - Amoniyotik Rivanol Uygulanması
Mustafa Nalcı, Melahat E. Dönmez, A. Safa Alağlu
Pages 411 - 422
Abstract | Full Text PDF

3.
Kayseri Bölgesi İnfertilite Vakalarında Tiroid Fonksiyonları
Melahat Dönmez, A. Cengiz Büker
Pages 423 - 426
Abstract | Full Text PDF

4.
Yarık Damaklı Hastalarda Otoskopik, Odiyolojik ve Akustik Empedans Bulguların Araştırılması
Refik Cemiloğlu, Serib Ali Tekalan, Mevlüt Mercan
Pages 427 - 440
Abstract | Full Text PDF

5.
Çocuklarda Hidrosefali
Aydın Paşaoğlu, Hidayet Akdemir, Cem Orhon, Hayri Uzunoğlu, Suat Ökten, Oğuz Erdoğan
Pages 441 - 447
Abstract | Full Text PDF

6.
Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Böbreklerin Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Mustafa Güleç, Enver Hasanoğlu
Pages 449 - 457
Abstract | Full Text PDF

7.
Karın İçi Sıvı Kolleksiyonlarının Tanısında Ultrasonografinin Önemi ve Cerrahi Tedaviye Katkısı
Kemal Ödev, Ahmet Bilge, Adil Kartal
Pages 459 - 466
Abstract | Full Text PDF

8.
Distansiyonlu Makrodakriosistografi
Mustafa Güleç, Ö. Faruk Ekinciler, Osman Kış, İsmet Tolu, Adnan Baltacı
Pages 467 - 476
Abstract | Full Text PDF

9.
Kriz Dışı Astmatiklerde Maksimum Ekspirasyon Akım - Volüm Eğrisinin Değerinin Araştırması
Arman Poluman, Yakup Coşkun, Fehmi T. Elagöz
Pages 477 - 486
Abstract | Full Text PDF

10.
Benign Trofoblastik Hastalık Tanısında Ultrasonografi
Melahat Dönmez, Mustafa Güleç, Ali Gülsoy, İsmet Tolu
Pages 487 - 494
Abstract | Full Text PDF

11.
Over Tümörlerinin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi
Mustafa Güleç, Melahat Dönmez, İsmet Tolu
Pages 495 - 503
Abstract | Full Text PDF

12.
Menisküs Lezyonlarının Tanısında Artrografinin Önemi
Ali Baktır, Eyüp S. Karakaş, Mahir Gülşen, Mehmet Murat, Mustafa Türkmen
Pages 505 - 515
Abstract | Full Text PDF

13.
Çocuklarda Akut Apendisit
Mustafa Küçükaydın
Pages 517 - 524
Abstract | Full Text PDF

14.
Tiroid Karsinomları
Turhan Ökten, Tahir E. Patıroğlu, Süleyman Balkanlı
Pages 525 - 534
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
15.
İki Vaka Nedeniyle Hemiplejik Migren
Suat Topaktaş, M. Fikret Ergüngör, Şefik Dener, Aytekin Akyüz
Pages 535 - 539
Abstract | Full Text PDF

16.
Yenidoğan Dilde Pleksiform Nörofibrom
Mustafa Küçükaydın, Süleyman Balkanlı, Atilla Kurşun, M. Ali Altın
Pages 541 - 546
Abstract | Full Text PDF

17.
Çocuklarda İntraduktal Papilloma Kanlı Meme Başı Akıntısı
Mustafa Küçükaydın, Turhan Ökten, Hamit Okur, M. Ali Altın
Pages 547 - 550
Abstract | Full Text PDF

18.
İnatçı Hiponatremili Bir Bartter Sendromu Vakası
Ruhan Düşünsel, Enver Hasanoğlu, H. Basri Üstünbaş, Süleyman Balkanlı, M. Ali Acar
Pages 551 - 557
Abstract | Full Text PDF

19.
Uyku Apnesi Sendromu
Ömer Özbakır, Ramazan Demir, Mustafa Özesmi
Pages 559 - 563
Abstract | Full Text PDF

20.
Trombositopeni, Azotemi ve Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu İle Giden Bir Preeklampsi Vakası
Birtan Boran, Süheyl Ökten, Safa Aloğlu
Pages 565 - 570
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
21.
Sever Hastalığı (Kalkaneal Apofizit)
Hasan Basri Üstünbaş, Eyüp S. Karakaş
Pages 571 - 573
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale