ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 8 (4)
Volume: 8  Issue: 4 - 1986
ORIGINAL ARTICLE
1.
Oral Kontraseptiflerin Vasküler Fibrinolitik Aktiviteye Etkisi
Tahir E. Patıroğlu
Pages 373 - 382
Abstract | Full Text PDF

2.
Wılson Hastalığında Serüloplazmin ve Bakır Değerleri
Nihayet Kadıoğlu, Muzaffer Üstdal, Hatice Paşaoğlu
Pages 383 - 388
Abstract | Full Text PDF

3.
İohexol İle Lumbal Myelografi
Aydın Paşaoğlu, Abdülvahap Gök, Ahmet Yıldızhan, Hidayet Akdemir
Pages 389 - 395
Abstract | Full Text PDF

4.
Çeşitli Laktasyon İnhibisyon Metodlarının Karşılaştırılması
Mehmet Dönmez, A. Safa Aloğlu, Engin Tolgay
Pages 397 - 403
Abstract | Full Text PDF

5.
Subakut Sklerozan Panansefalitli 21 Vaka Rutin ve Dıazepamlı Elektroansefalografi Çalışması
Ali Özdemir Ersoy, Ali Soyuer
Pages 405 - 413
Abstract | Full Text PDF

6.
Yüz Bölgesindeki Deri Kanserleri ve Cerrahi Tedavisi
Yaşar Ünlü, Refik Cemiloğlu, Şerif Ali Tekalan
Pages 415 - 425
Abstract | Full Text PDF

7.
Develi Sağırlar Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kayıpları İle Rubella, Sifilis ve Akraba Evliliği İlişkilerinin Araştırılması
Mahmut Telcioğlu, Refik Cemiloğlu, Ş. Ali Tekalan
Pages 427 - 437
Abstract | Full Text PDF

8.
Sezaryen İle Doğum Yapan Gebelerde Tek Doz Cefoperazon Sodium'un Profilatik Kullanımı
Süheyl Ökten, Birtan Boran, Bahadır Yılmaz, Ali Gülsoy
Pages 439 - 445
Abstract | Full Text PDF

9.
İkiz Gebeliklerde Sezaryen'in Yeri
Süheyl Ökten, Birtan Boran, Nadir Ünlü, Bahadır Yılmaz
Pages 447 - 453
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
10.
Renal Kandidiazise Bağlı Akut Anüri Vakası
Mustafa Karacagil, Ahmet İmamoğlu, İbrahim Gülmez
Pages 455 - 458
Abstract | Full Text PDF

11.
Parazitik Olmayan Bir Şilüri Vakası
Mustafa Karacagil, Ahmet İmamoğlu, İbrahim Gülmez
Pages 459 - 461
Abstract | Full Text PDF

12.
Arter Bağlanmasını Gerektiren Bir Epistaksis Vakası
Şerif Ali Tekalan, Refik Cemiloğlu, Yaşar Ünlü
Pages 463 - 466
Abstract | Full Text PDF

13.
Hemimelıa (Vaka Takdimi)
H. Basri Üstünbaş, Eyüp S. Karakaş, Kenan Haspolat
Pages 467 - 474
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
14.
İntrakranial Anevrizma Tedavisinin Dünü Bugünü
Cem Orhon
Pages 475 - 478
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale