ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 6 (3)
Volume: 6  Issue: 3 - 1984
ORIGINAL ARTICLE
1.
Deksametazon'un Lipid Metabolizması Üzerine Etkileri
Hatice Paşaoğlu
Pages 329 - 335
Abstract | Full Text PDF

2.
Karaciğer Apsesi (Bir Vaka Nedeniyle)
Kadir Bahar, Mustafa Güleç, Selim İrhan, Mehmet Yücesoy, Yusuf Erdoğan, Ahmet H. Köker
Pages 337 - 342
Abstract | Full Text PDF

3.
Gastrointestinal Sistem ve Meme Kanserli Hastalarda Serum Çinko Değerleri
Kadir Bahar
Pages 343 - 349
Abstract | Full Text PDF

4.
Normal ve Duodenal Ülserli Hastalarda Diyet, Süt ve Antiasitlerin Mide pH'sı Üzerine Etkileri
Kadir Bahar
Pages 351 - 355
Abstract | Full Text PDF

5.
Fare Mıı - Oositlerinde Kolşisin Etkisiyle Non - Dısjunctıon Endüksiyonu
Zeki Turan
Pages 357 - 368
Abstract | Full Text PDF

6.
Gastrik Boşalma Çalışmalarının Klinik Değeri
Yücel Arıtaş
Pages 369 - 378
Abstract | Full Text PDF

7.
Buskopan - Glukagon ve Pro - Banthine'İn Duodenum Ansı Üzerindeki Antispazmodik ve Hipotonik Etkilerinin Karşılaştırılması
Mehmet Bozkurt, Mustafa Güleç, Yusuf Erdoğan, Mehmet Baktır, M. Hıfzı Altun
Pages 379 - 386
Abstract | Full Text PDF

8.
Diz Eklemlerinde Floroskopik Teknikle Çift Kontrastlı Artrografik İncelemenin Modifiye Şekli (Ön Çalışma)
Mustafa Güleç, Mehmet Bozkurt, Erol Civelekoğlu, Ahmet Alpay
Pages 387 - 405
Abstract | Full Text PDF

9.
Deksametazon'un Ratlarda Kan, Şekeri, Karaciğer Glikojeni ve Serum Serbest Yağ Asidleri Üzerine Etkileri
Hatice Paşaoğlu, Recep Üçyiğit, Yaşar Şenkal
Pages 407 - 414
Abstract | Full Text PDF

10.
Antibiyotiklerden Aktinomisin D (Akt D) Nin Alkalen Fosfataz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Belkıs Gözen, Güneş Yüregir
Pages 415 - 427
Abstract | Full Text PDF

11.
Af (Alkalen Fosfataz) Enziminin Atp Hidroliz Edici Özelliklerinin İncelenmesi
Belkıs Gözen, Güneş Yüregir
Pages 429 - 436
Abstract | Full Text PDF

12.
Serebro - Vaskuler Hastalıklarda Rheoencephalography
Ali Soyuer
Pages 437 - 447
Abstract | Full Text PDF

13.
Hacılar, Hisarcılık ve Erciyes Sağlık Ocakları Bölgelerinde Düşük Sorunu
Osman Günay, Mualla Aykut, Osman Ceyhan
Pages 449 - 457
Abstract | Full Text PDF

14.
Frank'ın Düzeltilmiş Ortogonal Elektrokardiyogramı
Ahmet Hulusi Köker
Pages 459 - 464
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
15.
Gastrik Leimyoblastoma
T. E. Patıroğlu, N. Bengisu, Y. Arıtaş, Z. Yılmaz
Pages 465 - 472
Abstract | Full Text PDF

16.
Posterior Fossada Yerleşik Bir Konjenital Kolesteatoma
Fadıl Aktürk, Savaş Ceylan, Müfit Kalelioğlu
Pages 473 - 476
Abstract | Full Text PDF

17.
Bir Eozinofilik Granulom Vakası
Müfit Kalelioğlu, Fadıl Aktürk
Pages 477 - 480
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
18.
Pediatride Akut Skrotal Şişliğin Cerrahi Önemi
Selim Kurtoğlu, Nihat Bengisu, Alev Hasanoğlu
Pages 481 - 486
Abstract | Full Text PDF

19.
Patella Kırıklarında Tedavi Sonuçları
İbrahim Gürel, Eyüp Karakaş, Sırrı Aksu
Pages 487 - 490
Abstract | Full Text PDF

20.
Fare Preimplantatif Embryolarında Kolşisin Etkisiyle Non - Dısjunctıon Endüksiyonu
Zeki Turan
Pages 491 - 502
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale