ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 6 (2)
Volume: 6  Issue: 2 - 1984
CASE REPORT
1.
Yetişkinde Görülen ''Kerion Celsi'' Vak'ası
Ümit Soyuer, Ömer N. Saatçi
Pages 187 - 191
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
2.
Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanmaları
Aydın Paşaoğlu, Ahmet Yıldız, Yaşar Şenkal, A. Vahap Gök
Pages 193 - 203
Abstract | Full Text PDF

3.
Lumbal Disk Hernisinde Beyin - Omurilik Sıvısının Proteinleri ve Teşhisteki Değeri
Mustafa Uzunlu, Hatice Paşaoğlu, Aydın Paşaoğlu
Pages 205 - 214
Abstract | Full Text PDF

4.
Çocuklarda Akut Apendisit
Yücel Arıtaş, Zeki Yılmaz, Yaşar Yeşilkaya
Pages 215 - 225
Abstract | Full Text PDF

5.
Kolostomi ve Kolostomi Kapatılması
Yücel Arıtaş, Nurullah Soyhan, Yaşar Yeşilkaya
Pages 227 - 236
Abstract | Full Text PDF

6.
Hemodializ Uygulanan ve Uygulanmayan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Serum Çinko ve Bakır Seviyeleri
Enver Hasanoğlu, Ahmet Özel, Alev Hasanoğlu
Pages 237 - 246
Abstract | Full Text PDF

7.
İnbred ve Hibrit Fare Mıı - Oositlerinde Siklofosfamidin Yapısal ve Sayısal Kromozom Düzensizliklerinin Endüksiyonuna Etkisi
Zeki Turan
Pages 247 - 258
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
8.
Fenilketonuri ve Katarakt
Alev Hasanoğlu, Enver Hasanoğlu
Pages 259 - 262
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
9.
Kayseri Yöresinde Eritrosit Glukoz -6- Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliğinin Görülme Sıklığı
Süha Eldeleklioğlu, Mustafa Öztürk, Alev Hasanoğlu, Sezer Erdem
Pages 263 - 271
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
10.
Nörofibromatozis ve Akciğer Kanseri (Bir Vaka Nedeniyle)
Kadir Bahar, Murat Tuncer, Mustafa Özesmi, Bedri Kandemir, Mehmet Yücesoy, Ahmet H. Köker
Pages 273 - 277
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
11.
Hisarcık Sağlık Ocağı Bölgesinde Çocuklara Anne Sütü Verilmesi ve Annelerin Bu Konudaki Bilgi - Tutum ve Davranışları
Mualla Aykut, H. Basri Üstünbaş, Osman Günay
Pages 279 - 288
Abstract | Full Text PDF

12.
Adele Biyopsilerini Değerlendirmede Kullanılan Histokimyasal Yöntemler ve Değişik Şiddette Egzersizlere Bağlı Olarak Geliştirilmiş Adele Hipertrofileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Bedri Kandemir
Pages 289 - 310
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
13.
Derinin Primer Nöröendokrin karsinomu (Merkel Hücreli Tümör)
Bedri Kandemir, Havvanur Turgutalp
Pages 311 - 319
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
14.
Periton Sıvılarında Sitolojinin Tanı Değeri
Kadir Bahar, Tahir E. Patıroğlu, Mehmet Yücesoy, Yusuf Erdoğan, Ahmet H. Köker
Pages 321 - 326
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale