ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 5 (3)
Volume: 5  Issue: 3 - 1983
REVIEW
1.
Selçuklularda ve Osmanlılarda Sağlık Kuruluşları Tıp Eğitimi
Ahmet Hulusi Köker
Pages 185 - 208
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
2.
Karsinoid Tümörleri
Bedri Kandemir, Solmaz Bağrıaçık, Tahir E. Patıroğlu, Havvanur Turgutalp, Filiz Karagöz
Pages 209 - 216
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
3.
Lumbal Disk Hernilerinin Klinik Analizi ve Cerrahi Tedavi Sonuçları
Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu
Pages 217 - 224
Abstract | Full Text PDF

4.
Histerik Bayılma Nöbetlerinde Methohexitali'in Serebral Bioelektrik Aktivite Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ali Özdemir Ersoy
Pages 225 - 232
Abstract | Full Text PDF

5.
Hafif Vurma ile Presipite Olan Nöbetler
Bünyat Uyanık, Ali Özdemir Ersoy
Pages 233 - 240
Abstract | Full Text PDF

6.
Endemik Guatrda Klinik ve Laboratuvar Bulgular
H. B. Üstünbaş, O. Günay, M. Aykut, O. Eralemdar, M. Z. Elhan, F. Üstünbaş
Pages 241 - 252
Abstract | Full Text PDF

7.
Beyin Apsesi: 25 Vakanın İncelenmesi
Aydın Paşaoğlu, Mustafa Uzunlu, Yaşar Şenkal
Pages 253 - 265
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
8.
Nevus Comedonicus
Ümit Soyuer, Alev Hasanoğlu
Pages 267 - 269
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
9.
Hemodializ Ünitesinde Görülen Psikolojik Problemler
H. Irfan Bayram, Enver Hasanoğlu
Pages 279 - 285
Abstract | Full Text PDF

10.
EEG'nin İntrakranial Kitlelerin Teşhis ve Lokalizasyonlarının Tayinindeki Rolü
Ahmet Yıldız, Aydın Paşaoğlu, A. Vahap Gök
Pages 287 - 295
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
11.
Post Travmatik Optik Sinir Yaralanması
Aydın Paşaoğlu, Yaşar Şenkal, Abdülvahap Gök
Pages 297 - 301
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
12.
Alışkanlık Yapan Maddeler
H. Irfan Bayram
Pages 303 - 312
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
13.
Diz Altı Protezlerinde Güdük-Soket Uyumunun Radyolojik Kontrolü
Yavuz Özügül
Pages 313 - 324
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
14.
Neonatal Hiperglisemi
Selim Kurtoğlu, Hüseyin Tapik
Pages 325 - 330
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
15.
Diüretik Olarak Kullanılan Bazı Halk İlaçlarının Deneysel Yöntemler ile İncelenmesi
Yalçın Tekol
Pages 331 - 334
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
16.
Hepatit ve Ensefalit
Selim Kurtoğlu, Enver Hasanoğlu, Peyami Cinaz
Pages 335 - 339
Abstract | Full Text PDF

17.
Nematod Tarafından Oluşturulan Ventrikulo-Pertoneal Şant İnfeksiyonu
Aydın Paşaoğlu, Abdülvahap Gök, Ahmet Selçuklu
Pages 341 - 344
Abstract | Full Text PDF

18.
Toksik Şok Sendromu
Mehmet Yücesoy, Ömür Gönen, Mustafa Özesmi, Fikret Kavuk, Ahmet H. Köker
Pages 345 - 350
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale