ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 5 (2)
Volume: 5  Issue: 2 - 1983
ORIGINAL ARTICLE
1.
Pacemaker İle Tedavi
Ahmet Hulusi Köker
Pages 97 - 113
Abstract | Full Text PDF

2.
Kriyoglobulinemi ve Klinik Önemi
Selim Kurtoğlu, Mustafa Öztürk, Rüksan Anarat
Pages 115 - 125
Abstract | Full Text PDF

3.
İnfertil Olgularda Endometril Biyopsi Sonuçları
F. Kanadıkırık, B. Kandemir
Pages 127 - 130
Abstract | Full Text PDF

4.
Penatran Abdominal Yaralanmalar (70 Olgunun Gözden Geçirilmesi)
Yücel Arıtaş, Hüdai Genç, Ahmet Bilge, Yaşar Yeşilkaya
Pages 131 - 138
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
5.
Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita
Enver Hasanoğlu, Turan Özdemir
Pages 139 - 141
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
6.
Çocuklarda Künt Karın Travmaları (Blunt Abdomınal Trauma In Chıldren)
Yücel Arıtaş, Zeki Yılmaz, Ahmet Bilge, Yaşar Yeşilkaya
Pages 143 - 149
Abstract | Full Text PDF

7.
Meckel Divertikülü Komplikasyonları ve Tedavisi
Ali Arıtaş, Ahmet Erkılıç, Ahmet Bilge
Pages 151 - 157
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
8.
Demir Eksikliği Sebebi ve Pnömatosel Yanılgısı Veren Hitaus Hernisi Vakası
Selim Kurtoğlu, Mustafa Öztürk, M. Akif Özdemir
Pages 159 - 163
Abstract | Full Text PDF

9.
Alkaptonuri (Beş Vakanın Takdimi)
Alev Hasanoğlu
Pages 165 - 169
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
10.
Kafa Travması ve Şuur Bozuklukları
Aydın Paşaoğlu
Pages 171 - 175
Abstract | Full Text PDF

11.
Medüller Kistik Hastalık
T. E. Patıroğlu, A. Hasanoğlu, E. Hasanoğlu, P. Cinaz
Pages 177 - 184
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale