ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 5 (1)
Volume: 5  Issue: 1 - 1983
ORIGINAL ARTICLE
1.
Gevher Nesibe Şifaiyyesinin Kapısında Bulunan ve Kaybolmakta Olan Yılan Kabartması Üzerine Bir Araştırma
Tevfik Elkovan
Pages 3 - 5
Abstract | Full Text PDF

2.
Brom Cresol Green ve Biüret ile Albümin Tayin Metotlarının Mukayesesi
İsmail Hakkı Gökhun, Gülbet Şirzai
Pages 7 - 14
Abstract | Full Text PDF

3.
Ventrkül Anevrizmaları
Ahmet Hulusi Köker
Pages 15 - 23
Abstract | Full Text PDF

4.
Servikal Vertebra Travmalarına Yaklaşım ve Tedavi
Mustafa Uzunlu, Aydın Paşaoğlu, Vahap Gök
Pages 25 - 34
Abstract | Full Text PDF

5.
Sağlık Ocaklarında Yazılan İlaçların Alınma ve Kullanılmasını Etkileyen Faktörler
Osman Günay, Basri Üstünbaş, Mualla Aykut
Pages 35 - 49
Abstract | Full Text PDF

6.
Pankreatik Travma (21 Vakanın Petrospektif Analizi)
Yucel Arıtaş, İbrahim Gürcüoğlu, Ahmet Bilge, Yaşar Yeşikaya
Pages 51 - 58
Abstract | Full Text PDF

7.
Splenektomi Komplikasyonları ve Proflaktik Abdominal Drenler (143 vakanın retrospektif olarak analizi) Compalıcatıons Of Splenectomy And Prophylatıc Abdominal Draıns (A retrospective analysis of 143 cases)
Yücel Arıtaş, Ahmet Erkılıç, Ahmet Bilge, Yaşar Yeşilkaya
Pages 59 - 71
Abstract | Full Text PDF

8.
İki Aylık Bebekte Duodenal Ülser Perforasyonu (Perforated Duodenal Ulcer In A Two Month Old Infant)
Yücel Arıtaş, Alev Hasanoğlu
Pages 73 - 77
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
9.
İnternal Hidrosefali - Polidaktili Polikistik Böbrek Bulguları Gösteren Meckel Sendromu
Bedri Kandemir, Selim Kurtoğlu, Ali Anarat, Solmaz Bağrıaçık
Pages 79 - 84
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
10.
Kafa İçi Basınç Artmasında''Cushıng Fenomeni'' ve Beyin İflası
Aydın Paşaoğlu
Pages 85 - 89
Abstract | Full Text PDF

11.
Bil Olgu Nedeniyle Mitral Valv Proplapsusu
Yusuf Gedik, Hilal Mocan
Pages 91 - 95
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale