ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 13 (4)
Volume: 13  Issue: 4 - 1991
ORIGINAL ARTICLE
1.
Depresyon Geliştirmiş ve Geliştirmemiş Anksiyete Bozukluğu Vakalarında Tiroid Hormonları ile Oto-Antikorlar
Cemal Esendemir, Seher Sofuoğlu, Mustafa Baştürk, Fahrettin Keleştemur, Hatice Paşaoğlu, Tuncay Besim
Pages 431 - 436
Abstract | Full Text PDF

2.
Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Platelet Ma0-B Aktıvıtesi ile Yaş
Tuncay Besim, Seher Sofuoğlu, Pakize Doğan, Mustafa Baştürk, Cemal Esendemir
Pages 437 - 441
Abstract | Full Text PDF

3.
Tıkanma Sarılığında Serum ve Karaciğer Çinko-Bakır Düzeylerinin Karaciğer Histopatolojisi ile İlişkisi
Yücel Arıtaş, Burhan Kerküklü, Olcay Kandemir, Sabahattin Muhtaroğlu, Abdullah Sağlam, Nihat Bengisu, Muzaffer Üstdal
Pages 442 - 451
Abstract | Full Text PDF

4.
Epilepsi Nöbetlerinde Plazma Prolaktin Seviyelerinin İncelenmesi
Yahya Karaman, Hatice Paşaoğlu, Ali Ö. Ersoy, Ali&775; Soyuer, Fatih Bozbey
Pages 452 - 458
Abstract | Full Text PDF

5.
Mekonyumlu Amniotik Sıvı ile Doğan Bebeklerde Kardiyotogografi, Umblikal Arter Kan Ph Ve Apgar Skoru Bulgularının İncelenmesi
Yılmaz Şahin, Süheyl Ökten, Kays Çabuk, Erdal Kaya, Birtan Boran
Pages 459 - 463
Abstract | Full Text PDF

6.
İlerlemiş Maternal Yaşın Gebelik Prognozuna Etkisi
Cazip Üstün, Arif Kökçü, Şükrü Çokşemin, Mustafa Kır
Pages 464 - 469
Abstract | Full Text PDF

7.
21 Septik Düşük Olgusunun Retrospektif İncelenmesi
Arif Kökçü, Cazip Üstün, Şükrü Çokşenim, Mustafa Kır
Pages 470 - 475
Abstract | Full Text PDF

8.
Esansiyel Hipertansiyon Tedavisinde Captopril, Nitrendipin ve Metoprolol Tedavilerinin Karşılaştırılması
Atilla Şahiner, Emrullah Başer, Ahmet H. Köker, Servet Çetin
Pages 476 - 483
Abstract | Full Text PDF

9.
Propofol ve Pentotalın Düşük Doz Fentanil ile İndüksiyonda ve Entübasyonda Karşılaştırılması
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Aliye Esmaoğlu, Halit Madenoğlu, Cem Günal
Pages 484 - 491
Abstract | Full Text PDF

10.
Post Travmatik Epilepsi Teşhisinde Klinik, Eeg ve Bbt Bulgularının Değeri
Ali Özdemir Ersoy, Cezmi Yıldırım, Ali&775; Soyuer, Yahya Karaman
Pages 492 - 498
Abstract | Full Text PDF

11.
Multipl Skleroz ve Epilepsi
Ali Özdemir Ersoy, Işıl Moray, Ali Soyuer, Abdullah Talaslıoğlu, Murat Aksu
Pages 499 - 503
Abstract | Full Text PDF

12.
Ani İşitme Kayıpları
Yaşar Ünlü, Ibrahim Ketenci, Ismail Külahlı, Ş. Ali Tekalan, Refik Cemiloğlu
Pages 504 - 509
Abstract | Full Text PDF

13.
Biyoistatistik Biliminin Tıpta Kullanımı
Osman Günay
Pages 510 - 513
Abstract | Full Text PDF

14.
Hepatit B Virus İnfeksiyonuna Karşı Plasma Kökenli Aşılarla Bağışıklanma
Gülay Börekçi, Yusuf Özbal
Pages 514 - 518
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
15.
Mukopolisakkaridozlar
Faruk Balkar, Adnan Öztürk, Eyüp S. Karakaş, Mehmet Tuncel
Pages 519 - 531
Abstract | Full Text PDF

16.A Rare Cause of Mesenterıc Arterıal Occlusıon Embolus Due to Ruptured Myocardıcal Hydatıd Cyst
Nihat Bengisu, Mustafa Şahin, Erdoğan M. Sözüer, Abdullah Sağlam, Recep Harmanda, Burhan Kerküklü, Ismet Tolu
Pages 532 - 536
Abstract | Full Text PDF

17.İnfantile Polycystic Kidney
M. Adnan Öztürk, Sefer Kumandaş, Figen Öztürk, Gürses Şahin
Pages 537 - 540
Abstract | Full Text PDF

18.
Takayasu Hastalığı
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Hakan Ceyran
Pages 541 - 545
Abstract | Full Text PDF

19.
Benign Monoformik Teratoma
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Mustafa Köseahmetoğlu, Koray Dural
Pages 546 - 550
Abstract | Full Text PDF

20.
Nadir Bir Pulmoner Hastalık Naeglerioz Vaka Takdimi
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kadri Ceberut, Metin Ayık
Pages 551 - 555
Abstract | Full Text PDF

21.
Nadir Özellikler Gösteren Bir Timoma Vakası
Turhan Ökten, Mustafa Kösem
Pages 556 - 560
Abstract | Full Text PDF

22.
Romatoid Artrite Bağlı Bilateral Vokal Kord Paralizisi
Yaşar Ünlü, Mustafa Cantürk, Refik Cemiloğlu
Pages 561 - 563
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale