ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 13 (3)
Volume: 13  Issue: 3 - 1991
ORIGINAL ARTICLE
1.
Ratlarda Yüksek Havayolu Direncine Karşı Oluşan Kompansatuar Mekanizmalar
Mustafa Erkan, Tahsin Aslan, Ertuğrul Erhan
Pages 281 - 289
Abstract | Full Text PDF

2.
Bacteriology of the Chronically Discharging Ear
Mustafa Erkan, Tahsin Aslan, Erdoğan Sevük
Pages 290 - 294
Abstract | Full Text PDF

3.
Ozena
Mustafa Erkan, İsmail Külahlı
Pages 295 - 302
Abstract | Full Text PDF

4.
Patella Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Metodlarının Sonuca Etkisi
Faruk Balkar, C. Yıldırım Türk, Eyüp S. Karakaş, Mahmut Argün, Vedat Şahin
Pages 303 - 311
Abstract | Full Text PDF

5.
Akut Osteomeyelitin Erken Tanısında Ultrasonografi
Faruk Balkar, Levent Dülgar, Eyüp S. Karakaş, Mustafa Güleç
Pages 312 - 322
Abstract | Full Text PDF

6.
Serebrovasküler Hastalıkların Etiolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulguları Yönünden İncelenmesi
Yahya Karaman, Ali Soyuer, Zeki Tin, Abdullah Talaslıoğlu, Ali Ö. Ersoy, Meral Mirza
Pages 323 - 330
Abstract | Full Text PDF

7.
Trigeminal Nevraljide Karbamazepin, Baklofen ve Difenilhidantoinin Etkisi
Yahya Karaman, Ali Soyuer, Abdullah Talaslıoğlu, Ali&775; Ö. Ersoy, Meral Mirza
Pages 331 - 337
Abstract | Full Text PDF

8.
Akut Serebrovasküler İnfarktlarda Ekokardiografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Yahya Karaman, Emrullah Başer, Ali Soyuer, Zeki Tin, Ahmet H. Köker, Abdullah Talaslıoğlu
Pages 338 - 345
Abstract | Full Text PDF

9.
Platelet Mao-B Actıvıty and Serum Inorganıc Phosphate Level in Major Depressıon and Dysthymıc Dısorder
Seher Sofuoğlu, Pakize Doğan, Mustafa Baştürk, Gürsel Tanrıkulu, Tuncay Besim
Pages 346 - 352
Abstract | Full Text PDF

10.
Vitamin Eksikliği ve Mental Semptomlar
Seher Sofuoğlu, Mustafa Baştürk
Pages 353 - 358
Abstract | Full Text PDF

11.
Dekürarizasyon'un Postoperatif Bulantı Kusmaya Etkisi
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Halit Madenoğlu, Aliye Esmaoğlu, Sinan Karaoğlu
Pages 359 - 363
Abstract | Full Text PDF

12.
Azot Protoksitin Ameliyathane Personeline Toksik Etkisi
Adem Boyacı, Ömer Akbeyaz, Özcan Ersoy, Aliye Esmaoğlu, Halit Madenoğlu
Pages 364 - 369
Abstract | Full Text PDF

13.
Serebrospinal Sıvı Sızıntılarının Devamlı Kapalı Spinal Kateterizasyon ile Tedavisi
Ahmet Selçuklu, Aydın Paşaoğlu, Hidayet Akdemir, Ali&775; Kurtsoy, Ismail Sungurlu, Suat Canbay
Pages 370 - 374
Abstract | Full Text PDF

14.
Kronik Dakriyosistitli Hastalarda Modifiye Kinosian Tekniğiyle Birlikte Çift Sondalı Silikon Tüp Uygulama Sonuçlarımız
Hakkı Doğan, Ö. Faruk Ekinciler, G. Ertuğrul Mirza, I. Feyzi Hepşen, Erol Uysal, Yaşar Ünlü
Pages 375 - 384
Abstract | Full Text PDF

15.
Alfa-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Seviyeleri ile Akut Miyokard İnfarktüsünün Komplikasyonları Arasındaki İlişki
Emrullah Başar, Hatice Paşaoğlu, Ibrahim Kahraman, Metin Kılınç, Ahmet H. Köker
Pages 385 - 388
Abstract | Full Text PDF

16.
Histopathological Evaluation of 114 Osteosarcoma Cases
Hüseyin Üstün, Bülent Topaloğlu
Pages 389 - 398
Abstract | Full Text PDF

17.
Çocuklarda Gyotin ve Diseksiyon Tonsillektomi
Yaşar Ünlü, Şerif Ali Tekalan, Ahmet Kutluhan, Ibrahim Ketenci, Refik Cemiloğlu, Ismail Külahlı
Pages 399 - 403
Abstract | Full Text PDF

18.
Kronik Otitis Medianın Kafaiçi Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Yaşar Ünlü, Ismail Külahlı, Ş. Ali Tekalan, Ibrahim Ketenci, Refik Cemiloğlu, Ertuğrul Erhan, Sabahattin Cüreoğlu
Pages 404 - 407
Abstract | Full Text PDF

19.
Surgical Management of İsolated Sternal Fractures
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Koray Dural, Hakan Ceyran, Mustafa Köseahmetoğlu, Kadri Ceberrut
Pages 408 - 411
Abstract | Full Text PDF

20.
Vaskülo-Behçet Sendromunda Venöz Lezyonlar
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Levent Elbeyli, Hakan Ceyran
Pages 412 - 415
Abstract | Full Text PDF

21.
Kistik Timoma
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Kadri Ceberrut
Pages 416 - 423
Abstract | Full Text PDF

22.
Duodenal Lipom
Figen Öztürk, Turhan Ökten
Pages 424 - 426
Abstract | Full Text PDF

23.
Mikrovasküler El Cerrahisinde Sürekli Brakial Pleksus Bloğu
Özcan Ersoy, Adem Boyacı, Halit Madenoğlu, Cem Günal
Pages 427 - 430
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale