ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 13 (2)
Volume: 13  Issue: 2 - 1991
ORIGINAL ARTICLE
1.
Serum Total ve Prostatik Asit Fosfataz ve Üriner Hidroksiprolin Düzeylerinin Prostat Kanserli Hastalarda Tanısal Önemi
Cem Ipekcan, Atilla Tatlışen, Hatice Paşaoğlu, Mustafa Karacagil, Ibrahim Gülmez
Pages 146 - 151
Abstract | Full Text PDF

2.
Prostat Kanserli Hastalarda Çeşitli Hormonal Tedavilerin ve Orşiektomin Serum Cinsel Hormon Düzeylerine Etkileri
Atila Tatlışen, Cem İpekcan, Hatice Paşaoğlu, Mustafa Karacagil, İbrahim Gülmez
Pages 152 - 161
Abstract | Full Text PDF

3.
Orta Derecede Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Düşük Serbest 1,25 Dihidroksikolekalsiferol İndeksi
Hatice Paşaoğlu, Ruhan Düşünsel, Sefer Kumandaş
Pages 162 - 167
Abstract | Full Text PDF

4.
Propofol ve Tiopenton'un Entubasyonda Göziçi Basıncına Olan Etkileri
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Hakkı Doğan, Halit Madenoğlu, Aliye Esmaoğlu
Pages 168 - 173
Abstract | Full Text PDF

5.
Febril Konvulziyonlu 310 Hastanın İncelenmesi ve Spesifik Özellikler
Yahya Karaman, Sefer Kumandaş, Ali Soyuer, Ali Ö. Ersoy
Pages 174 - 183
Abstract | Full Text PDF

6.
Osgood-Schlatter Hastalığı ve Patella Alta
Faruk Balkar, Eyüp S. Karakaş
Pages 184 - 191
Abstract | Full Text PDF

7.
Cefotaxime Prophylaxis in Major Non Contaminated Head and Neck Surgery One-Day Vs. Seven -Day Therapy
Mustafa Erkan, Tahsin Aslan
Pages 192 - 197
Abstract | Full Text PDF

8.
Öğretmenlerde Ses Problemleri
Mustafa Erkan, İsmail Külahlı
Pages 198 - 203
Abstract | Full Text PDF

9.
Seröz Otitis Mediada Odyolojik ve Timpanometrik Bulgular
Muharrem Erdem, Yaşar Ünlü, İsmail Külahlı, Mustafa Erkan
Pages 204 - 207
Abstract | Full Text PDF

10.
Seröz Otitis Media: Ventilasyon Tüpü Sonuçları
Yaşar Ünlü, Muharrem Erdem, Refik Cemiloğlu, İsmail Külahlı
Pages 208 - 212
Abstract | Full Text PDF

11.
Koroner Bakım Ünitesinde Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Ölümler
Giray Üçkök, Emrullah Başar, Ahmet H. Köker, Servet Çetin
Pages 213 - 219
Abstract | Full Text PDF

12.
Kalb Yaralanmaları
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Adem Boyacı, Hasan Yılmaztürk, Hakan Ceyran, Mustafa Köseahmetoğlu, Naci Emiroğulları
Pages 220 - 226
Abstract | Full Text PDF

13.
Çocuklarda Akut Apandisit
Hamit Okur, Mustafa Küçükaydın, Mehmet İçer, Muzaffer Zorlu, Ahmet Kazez
Pages 227 - 233
Abstract | Full Text PDF

14.
in Vitro Activity of Seftazidime Against Clinical İsolates
Yusuf Özbal, Mustafa Özcan, Tülin Aksebzeci
Pages 234 - 237
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
15.
Kalp Cerrahisinde Geç Kalp Tamponadı
Ö. Naci Emiroğulları, Emrullah Başar, Kutay Taşdemir, Hasan Yılmaztürk, Metin Ayık, A. Hulusi Köker
Pages 238 - 242
Abstract | Full Text PDF

16.
Postperikardiyotomi Sendromu
Ö. Naci Emiroğulları, Kutay Taşdemir, Hakan Ceyran
Pages 243 - 248
Abstract | Full Text PDF

17.
Nadir Bir Spontan Hemotoraks Nedeni Paraganglioma
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Kadri Cerebrut, Fahri Oğuzkaya, Mustafa Köseahmetoğlu
Pages 249 - 253
Abstract | Full Text PDF

18.
Oküler Progressif Müsküler Distrofi
İbrahim Feyzi Hepşen, Hakkı Doğan, Mustafa Kösem
Pages 254 - 258
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
19.
Sağ Hemisfer Fonksiyonlarının Konuşmaya Etkisi ve Kros Afaziler
Ali Soyuer, Yahya Karaman
Pages 259 - 263
Abstract | Full Text PDF

20.
Meme Kanserli Gebelerin Tedavisi
Yücel Arıtaş
Pages 264 - 271
Abstract | Full Text PDF

21.
Akut Pankreatitte Deneysel Modeller

Pages 272 - 280
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale