ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 13 (1)
Volume: 13  Issue: 1 - 1991
OTHER
1.Frontmatters

Pages 1 - 3
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
2.
Kortizonun Yara İyileşmesi Üzerindeki Olumsuz Etkisinin A Vitamini ile Giderilmesi: Deneysel Bir Çalışma
Yaşar Yeşilkaya, Erdoğan M. Sözüer, Nihat Bengisu, Necip Doğu, Akın Yeşilkaya, Pakize Doğan
Pages 1 - 9
Abstract |Full Text PDF

3.
İnsuline Bağımlı (Tip I) Diabetli Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Testleri
Ruhan Düşünsel, Enver Hasanoğlu, Selim Kurtoğlu
Pages 10 - 19
Abstract |Full Text PDF

4.The Effects of Mitral Valve Surgery on Pulmonary Hypertension
Ö. Naci Emiroğulları, N. Tuncay Eren, Hakkı Akalın
Pages 20 - 23
Abstract |Full Text PDF

5.
Varikoselli ve Varikoselsiz Erkeklerde İnternal Spermatik Ven Basıncının Değerlendirilmesi ve Venin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
Ibrahim Gülmez, Olgun Kontaş, Ahmet Tuğanalp, Mustafa Karacagil, Atila Tatlışen
Pages 24 - 29
Abstract |Full Text PDF

6.
Aterosklerotik Serebrovasküler İnfarktlarda Serum Lipid ve Lipoprotein Seviyeleri
Yahya Karaman, Ali Soyuer, Ali Ö. Ersoy, Hatice Paşaoğlu
Pages 30 - 35
Abstract |Full Text PDF

7.
Geç Epilepsilerde Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesinde Klinik,Eeg ve Bbt'nin Yeri
Ali Aytemiz, Ali Soyuer, Ali Özdemir Ersoy, Abdullah Talaslıoğlu, Meral Mirza
Pages 36 - 42
Abstract |Full Text PDF

8.
Fotosensitif Epilepsi ve Fotik Stimülasyona Fotokonvulsif Cevap
Ali Özdemir Ersoy, Ali Soyuer, Meral Mirza, Fehim Arman
Pages 43 - 48
Abstract |Full Text PDF

9.
Gebelik Yaşı Tayininde Biparietal Çap Ölçümleri
Yılmaz Şahin, Erdal Kaya
Pages 49 - 54
Abstract |Full Text PDF

10.
Sensorinöral İşitme Kaybı Olan 55 Çocukta Uyarılmış İşitme Potansiyeli Sonuçları
Şerif Ali Tekalan, Kemal Tekden, Yaşar Ünlü, Ismail Külahlı, Muharremr Erdem
Pages 55 - 62
Abstract |Full Text PDF

11.
Kronik Otitis Media'da Bakteriyoloji
Yaşar Ünlü, Tülin Aksebzesi, Gazi Yiğitbaşı
Pages 63 - 67
Abstract |Full Text PDF

12.
Akrilik Sement Kullanılan Kalça Protez Cerrahisinde İntraoperatif Komplikasyonları
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Emine Mercan, Aliye Esmaoğlu
Pages 68 - 73
Abstract |Full Text PDF

13.
Alfentanil'in Trakeal Entübasyonda Kardiovasküler Cevaba ve Göz İçi Basıncına Etkisi
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Hakkı Doğan, Halit Madenoğlu
Pages 74 - 82
Abstract |Full Text PDF

14.
Deri Kanserleri
Galip K Günay, Erhan Alemdar, Mehmet Bekerecioğlu, Irfan Özyazgan, Mustafa Tercan
Pages 83 - 93
Abstract |Full Text PDF

15.
Şiddetli İntraventiküler Kanamaların Ürokinaz ile Tedavisi
Hidayet Akdemir, Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu, Ali&775; Kurtsoy, I. Suat Öktem
Pages 94 - 100
Abstract |Full Text PDF

16.
Ön Koldaki Extensor Kasların Varyasyonlarının ve Bulunan Extra Kasların Anatomik Yönden İncelenmesi
Kenan Aycan
Pages 101 - 107
Abstract |Full Text PDF

17.
M. Palmaris Longus Anomalilerinin Anatomik ve Klinik Yönden İncelenmesi
Kenan Aycan, Faruk Balkar
Pages 108 - 112
Abstract |Full Text PDF

18.
Circulus Arteriosus Cerebri Varyasyonları
M. Gülhal Bozkır, Kenan Aycan, Suat Öktem, Harun Ülger, Erdoğan Unur
Pages 113 - 119
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
19.
Non-Hodgkin Lenfomaya Bağlı İmmun Trombositopeni Vakası
Ali Ünal, Mehmet Yücesoy, Turhan Ökten, Osman Ilhan, Orhan Seyfi Şardaş
Pages 120 - 124
Abstract |Full Text PDF

20.
Alfa Ağır Zincir Hastalığı (Vaka Takdimi)
Kadri Güven, Ömür Gönen, Figen Öztürk
Pages 125 - 131
Abstract |Full Text PDF

21.
Arthrogryposis Multiplex Congenita ile Beraber Jejunal Atrezi (Vaka Takdimi )
Cüneyt Turan, Mustafa Küçükaydın, Muzaffer Zorlu, Ahmet Kazez
Pages 132 - 135
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
22.
Multinodüler Guatrın Cerrahi Tedavisinden Sonra Proflaktik Tiroksinin Yeri
Yücel Arıtaş
Pages 136 - 140
Abstract |Full Text PDF

23.
Akut Gastrik Mukozal İnjuri ve Antioksidanların Koruyucu Rolü
Yücel Arıtaş
Pages 141 - 145
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale