ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 12 (4)
Volume: 12  Issue: 4 - 1990
ORIGINAL ARTICLE
1.Evaluation of Different Sets of Trauma on Adhesion Formation in Rats
Abdullah Sağlam, Yaşar Yeşilkaya
Pages 469 - 477
Abstract | Full Text PDF

2.
Tip-II Diabette İnsülin ve Oral Antidiabetik Kullanımının Serum Hdl-Kolesterol, Apoprotein A1 ve B Seviyelerine Etkisi
Mehmet Çiftçioğlu, Hatice Paşaoğlu, Mehmet Yücesoy, Fahrettin Keleştemur
Pages 478 - 485
Abstract | Full Text PDF

3.
Perinatal Hipoksik İskemikbeyin Hasarında Beyin Ödemi
Hayrünnisa Tüzemen, Neşide Çetin, Aydın Paşaoğlu
Pages 486 - 493
Abstract | Full Text PDF

4.
Trigeminal Nevraljide Baklofen'in Etkisi
Yahya Karaman, Ali Soyuer, Ali Ö. Ersoy, Meral Mirza
Pages 494 - 498
Abstract | Full Text PDF

5.
Aterosklerotik Serebrovasküler İnfarktlarda Difenilhidantoinin Etkisi
Yahya Karaman, Ali Soyuer, Hatice Paşaoğlu, Ali Ö. Ersoy
Pages 499 - 505
Abstract | Full Text PDF

6.
Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Eeg'nin Tanıya Katkısı ve Bbt ile Karşılaştırılması
Ali Soyuer, Abdullah Talaslıoğlu, Ali Ö. Ersoy, Meral Mirza
Pages 506 - 512
Abstract | Full Text PDF

7.Treatment of Idiopathic Infertility in Men with the Combination of Α1 Blocker and Β2 Stimulator
Ibrahim Gülmez, Atila Tatlışen, Salim Keşekçi, Mustafa Karacagil
Pages 513 - 515
Abstract

8.
Iohexol ve Iopamidol Myelografının Yan Etkileri
Hidayet Akdemir, Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu, Kemal Koç, I. Suat Öktem, Ali Kurtsoy, Suat Canbay
Pages 516 - 522
Abstract | Full Text PDF

9.
Riskli Gebeliklerde Elektrokardiotokografik Bulguların Prognostik Önemi
Erdal Kaya, Yılmaz Şahin, Birtan Boran, Süheyl Ökten, Serhat Sakız
Pages 523 - 529
Abstract | Full Text PDF

10.
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doğan Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Anne Yaşı ve Parite Yönünden Değerlendirilmesi
Erdal Kaya, Mualla Aykut, Hale Ipekcan, Süheyl Ökten
Pages 530 - 536
Abstract | Full Text PDF

11.
Sezaryen Öncesi Uygulanan Hidrasyon Sıvılarının Maternal ve Fetal Glikoz ve Sodyum Düzeylerine Etkileri
Özcan Ersoy, Adem Boyacı, Şahin Yardım, Halit Madenoğlu, Zeynep Nur Orhon, Aliiye Esmaoğlu
Pages 537 - 542
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
12.
Droperidol'e Bağlı Ekstrapiramidal Semptomlar
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Şahin Yardım, Zeynep Nur Orhon, Halit Madenoğlu
Pages 543 - 547
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
13.
Alt Ekstremite Variköz Venleri: 200 Olgunun Gözden Geçirilmesi
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Kutay Taşdemir, Erdoğan M. Sözüer, Levent Elbeyli, Hakan Ceyran
Pages 548 - 555
Abstract | Full Text PDF

14.
Hisarcık Kasabasında 40 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık Taraması (Genel Değerlendirme)
Osman Günay, Yusuf Öztürk, Yıldız Kardaş, Mehmet Yücesoy, Ertuğrul Mirza, Ali Soyuer, Ümit Soyuer, Pakize Doğan
Pages 556 - 563
Abstract | Full Text PDF

15.Meckel's Diverticulum
Semih Baskan, Abdullah Sağlam, Erdoğan Sözüer
Pages 564 - 571
Abstract | Full Text PDF

16.İntestinal Anastomosis Without Angulation on Mesenteric and Antisementeric Borders
Abdullah Sağlam, Nihat Bengisu
Pages 572 - 575
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
17.OSSIFIED SUBDURAL HEMATOMA A Case Report
Ahmet Selçuklu, Aydın Paşaoğlu, Hidayet Akdemir, Ali Kurtsoy, Olgun Kontaş
Pages 576 - 580
Abstract | Full Text PDF

18.
Zor Trakeal Entübasyon
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Halit Madenoğlu, Nihat Bengisu
Pages 581 - 586
Abstract | Full Text PDF

19.
Nadir Görülen Bir Epidural Kateter Komplikasyonu (Vaka Takdimi)
Özcan Ersoy, Adem Boyacı, Şahin Yardım
Pages 587 - 589
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale