ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 12 (3)
Volume: 12  Issue: 3 - 1990
ORIGINAL ARTICLE
1.
İsosorbid Dinitrat'ın İzole Sıçan Pulmoner Arteri Üzerine Etkisi
Ömer Özbakır, Cengiz Utaş, Asuman Gölgeli, Çiğdem Özesmi, Mustafa Özesmi
Pages 325 - 330
Abstract | Full Text PDF

2.
Relations Among Diabetic Polyneuropathy, HbAic, Albuminuria and Duration of Disease in Non-İnsulin Dependent Diabetes Mellitus
Fahrettin Keleştemur, Meral Mirza, Ali Ünal, Ömer Özbakır, Ali Soyuer, Emrullah Başar, Ahmet H. Köker
Pages 330 - 336
Abstract | Full Text PDF

3.
Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Konjenital Kalp Hastalıklı Olgularda Cerrahi Tedavinin Pulmoner Arter Basıncına Etkisi
Ö. Naci Emiroğulları, Hakkı Akalın
Pages 337 - 342
Abstract | Full Text PDF

4.
Koroner Arter Hastalarında Meydana Gelen Aritmilerde Propafenon Uygulaması
Servet Çetin, Ali Ünal, Emrullah Başar, Ahmet H. Köker
Pages 343 - 352
Abstract | Full Text PDF

5.
Yenidoğan Sepsisinde Yüzeyel Vücut Kültürlerinin Değeri
Sadi Tacettinoğlu, M. Adnan Öztürk, Selim Kurtoğlu
Pages 353 - 363
Abstract | Full Text PDF

6.
Denizli İlinde Okul Öncesi Çocuklarda Saç Çinko Düzeyleri Ve Gelişme
Melih Özmen, F. Nazlı Dinçer, Nejat Akar, Ayten Arcasoy
Pages 364 - 369
Abstract | Full Text PDF

7.
Lomber Disk Hernilerinde Reoperasyon
Hidayet Akdemir, Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu, Kemal Koç, Ali Kurtsoy, Lokman Şişman
Pages 370 - 376
Abstract | Full Text PDF

8.
Subdural Hematomların Teşhisinde Computerize Tomografi'nin Rolü
Hidayet Akdemir, Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu, Kemal Koç, Suat Öktem
Pages 377 - 383
Abstract | Full Text PDF

9.
Üretral Darlıkların Tedavisinde Optik Üretrotominin Etkinliği
Atilla Tatlışen, Ibrahim Gülmez, Mustafa Karacagil, Cem Ipekcan
Pages 384 - 389
Abstract | Full Text PDF

10.
Travmatik Ve İyatrojenik Üreter Yaralanmaları
Atilla Tatlışen, Ibrahim Gülmez, Mustafa Karacagil, Ahmet Tuğanalp, Ismet Tolu
Pages 390 - 396
Abstract | Full Text PDF

11.
Fetal Ağırlık Tayininde Ultrasonografi
Birtan Boran, Süheyl Ökten, Ferhat Dağdemir, Serhat Sakız
Pages 397 - 401
Abstract | Full Text PDF

12.
Kronik Böbrek Hastalıklarında Karpal Tunel Sendromu
Gülten Tunalı, Abdurrahman Neyal
Pages 402 - 412
Abstract | Full Text PDF

13.
Guillain-Barre Sendromu İnsidans, Klinik, Bos, Emg, Tedavi ve Prognoz
Ali Özdemir Ersoy, Zeki Tin, Ali&775; Soyuer, Meral Mirza, Işıl Moray
Pages 413 - 420
Abstract | Full Text PDF

14.
Koledok Taşlarında Koledok Ekspolarasyonundan Sonra En Etkili Drenaj İşlemi Nedir?
Erdoğan M. Sözüer, Zeki Yılmaz, Ihsan Pekrü, Yaşar Yeşilkaya, Burhan Kerküklü, Erhan Akgün
Pages 421 - 429
Abstract | Full Text PDF

15.
Subperiostal Mastoid Abse
Yaşar Ünlü, Gazi Yiğitbaşı, Refik Cemiloğlu, Mustafa Erkan, Ismail Külahlı, Ismet Tolu
Pages 430 - 435
Abstract | Full Text PDF

16.
Posterior Fossa Kitlelerinde Tomografi İle Histolojik Bulguların Karşılaştırılması
Nevzat Özcan
Pages 436 - 445
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
17.
Erkek Meme Kanserleri
Abdullah Sağlam, Süleyman Balkanlı, Yücel Arıtaş, Erdoğan M. Sözüer
Pages 446 - 453
Abstract | Full Text PDF

18.
Galip K. Günay, Süleyman Balkanlı, Turhan Okten, Erhan Alemdar
Pages 454 - 459
Abstract | Full Text PDF

19.
Bladder Stone Formed on the Segment of Both Ends Cut Foley Catheter
Ibrahim Gülmez, Atila Tatlışen, Mustafa Karacagil, Metin Kılıç
Pages 460 - 462
Abstract | Full Text PDF

20.
Dev Kistik Higroma
Hamit Okur, Mustafa Küçükaydın, Mehmet Içer, Muzaffer Zorlu
Pages 463 - 468
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale