ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 12 (2)
Volume: 12  Issue: 2 - 1990
ORIGINAL ARTICLE
1.
Karaciğer Sirozlu Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonu ve Perikardial Mayi
Ahmet Hulusi Köker, Ali Ünal, Ömür Gönen, Mehmet Yücesoy
Pages 161 - 169
Abstract | Full Text PDF

2.
Modifiye Kinosian Tekniği ile Yapılan Dakriosistorinostomiler
Adnan Baltacı, Ö. Faruk Ekinciler, G. Ertuğrul Mirza, Hakkı Doğan
Pages 170 - 178
Abstract | Full Text PDF

3.
Servikal Travmalarda Cerrahi Tedavinin Geç Sonuçları
Ahmet Selçuklu, Aydın Paşaoğlu, Hidayet Akdemir, Ali Kurtsoy, Lokman Şişman
Pages 179 - 184
Abstract | Full Text PDF

4.
Lomber Disk Cerrahisinde Pre ve Postoperatif Antibiyotik Profilaksisi
Hidayet Akdemir, Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu, I. Suat Öktem, Ali Kurtsoy
Pages 185 - 190
Abstract | Full Text PDF

5.
Lomber Spinal Stenozun Cerrahi Tedavi Sonuçları
Hidayet Akdemir, Aydın Paşaoğlu, Ahmet Selçuklu, Suat Öktem, Kemal Koç
Pages 191 - 196
Abstract | Full Text PDF

6.
Lomber Disk Hernilerinin Teşhisinde Emg, Myelografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
Ahmet Yıldızhan, Uğur M. Içke, Şerif Dener, Ufuk Akmil
Pages 197 - 202
Abstract | Full Text PDF

7.
Diabet'in Motor ve Duyusal Sinir İletimine Etkisi
Meral Mirza, Ali Özdemir Ersoy, Fahrettin Keleştemur, Ali Soyuer
Pages 203 - 207
Abstract | Full Text PDF

8.
Normal Olgulardaki Beyin Sapı İşitsel Uyarılma Potansiyelleri
Meral Mirza
Pages 208 - 214
Abstract | Full Text PDF

9.
Anadolu'nun Genetik Yapısı Üzerine Araştırmalar: XX 8.Ölü Doğumlu Ailelerde Yeni Gebelikten Beklentiler
Bekir Sıtkı Şaylı, Munis Dündar
Pages 215 - 223
Abstract | Full Text PDF

10.
Farklı Doz Droperidol'ün Post-Operatif Bulantı ve Kusmalara Olan Etkisi
Adem Boyacı, Özcan Ersoy, Şahin Yardım, Halit Madenoğlu
Pages 224 - 228
Abstract | Full Text PDF

11.
Bakteriyel Menenjit Vakalarında Eş Zamanlı Beyin Omurilik Sıvısı ve Kan Glukozunun Değerlendirilmesi
M. Adnan Öztürk, H. Basri Üstünbaş, M. Akf Özdemir, Selim Kurtoğlu
Pages 229 - 232
Abstract | Full Text PDF

12.
Akut Arteryel Embolik Hastalık
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Levent Elbeyli, Kutay Taşdemir, Metin Ayık
Pages 233 - 243
Abstract | Full Text PDF

13.
Serebrovasküler Hastalıklarda Epilepsi Nöbetleri
Yahya Karaman
Pages 244 - 251
Abstract | Full Text PDF

14.
Nöro-Behçet Hastalığında Klinik, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ve Elektroensefalografi
Ali Özdemir Ersoy, Murat Aksu, Ali Soyuer, Meral Mirza
Pages 252 - 260
Abstract | Full Text PDF

15.
Parotis Tümörlerinde Tedavi
Yaşar Ünlü, Şerif Ali Tekalan, Ibrahim Ketenci, Refik Cemiloğlu, Ismail Külahlı, Muharrem Erdem
Pages 261 - 268
Abstract | Full Text PDF

16.
Bir Yılda Kliniğimizde Görülen Vestibüler Nörinitli Vakaların Değerlendirilmesi
Muharrem Erdem, Yaşar Ünlü, Refik Cemiloğlu, Şerif Ali Tekalan, Ismail Külahlı
Pages 269 - 273
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
17.
Fonksiyonel Hipoparatiroidisme Bağlı Psödotümör Serebri (Vaka Takdimi)
Gülten Tunalı, Metin Küçük
Pages 274 - 278
Abstract | Full Text PDF

18.
Sol Talamik ve Mezensefalik Paramedian İnfarkt
Gülten Tunalı
Pages 279 - 285
Abstract | Full Text PDF

19.
Psödohipoparatiroidizm
Ahmet Özel, Selim Kurtoğlu
Pages 286 - 290
Abstract | Full Text PDF

20.
Ganglionöroma Vaka Takdimi
Cemal Kahraman, Turhan Ökten, Yiğit Akçalı, Adnan Öztürk, Levent Elbeyli
Pages 291 - 296
Abstract | Full Text PDF

21.
Kistik Schwannoma Vaka Takdimi
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Levent Elbeyli, Kutay Taşdemir
Pages 297 - 301
Abstract | Full Text PDF

22.
Ağır Santral Sinir Sistemi Bulguları Olan Bir Hemolitik Üremik Sendrom Vakası
Nurettin Vurgun, Ruhan Düşünsel, Olcay Kandemir, Türkan Patıroğlu, Erdal Adal
Pages 302 - 308
Abstract | Full Text PDF

23.
Tiroid Kist Hidatiği Vaka Takdimi
Yaşar Yeşilkaya, Erdoğan M. Sözüer, Metin Şen, Abdullah Sağlam
Pages 309 - 313
Abstract | Full Text PDF

24.
Poland Sendromu
M. Adnan Öztürk, Selim Kurtoğlu, Cemal Kahraman, Ismet Tolu, Mehmet Tuncel
Pages 314 - 319
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
25.
Tıkanma Sarılığında Endotoksemi
Yücel Arıtaş
Pages 320 - 324
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale