ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 12 (1)
Volume: 12  Issue: 1 - 1990
ORIGINAL ARTICLE
1.
Postpartum Tiroitin Kayseri Yöresinde Görülme Sıklığı
Fahrettin Keleştemur, Erdal Kaya, Hatice Paşaoğlu
Pages 7 - 9
Abstract | Full Text PDF

2.
Pre-Eklampsi ve Eklampsi'de Serum Total ve Lipide Bağlı Siyalik Asit Seviyeleri
Pakize Doğan, Sabahattin Muhtaroğlu
Pages 10 - 16
Abstract | Full Text PDF

3.
İnfantlarda Ventrikül Patolojilerinin Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ile Değerlendirilmesi
Mustafa Güleç, Cahit Tahtalı, Aydın Paşaoğlu, Ismet Tolu, Mahmut Çelik
Pages 17 - 26
Abstract | Full Text PDF

4.
Tiroid Glandında Lokalize Lezzyonlarda Ultrasonografinin Tanı Değeri
Mustafa Güleç, Ismet Tolu
Pages 27 - 35
Abstract | Full Text PDF

5.
Tıkanma Sarılığı Olan Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif İmmunolojik Değişiklikler
Yücel Arıtaş, Ilhan Can, Hüseyin Kılıç, Zeki Yılmaz, Nihat Bengisu, Yaşar Yeşilkaya
Pages 36 - 43
Abstract | Full Text PDF

6.
Akut İliofemoral Ven Trombozlarında Venöz Trombektomi Sonuçları
Cemal Kahraman, Yiğit Akçalı, Kutay Taşdemir
Pages 44 - 50
Abstract | Full Text PDF

7.
Özefagus Yabancı Cisimleri
Yiğit Akçalı, Yaşar Yeşilkaya, Cemal Kahraman, Levent Elbeyli, Adnan Öztürk, Kutay Taşdemir
Pages 51 - 60
Abstract | Full Text PDF

8.
Urethral Manıpulatıon Syndrome
Ibrahim Gülmez, Atila Tatlışen, Mustafa Karacagil, Cem Ipekcan
Pages 61 - 64
Abstract | Full Text PDF

9.
Prematüre Bebeklerin Değişik Parametrelere Göre Değerlendirilmesi ve Prematüre Bebeklerde Mortalite Hızı
M. Adnan Öztürk, Neşide Çetin, Selim Kurtoğlu
Pages 65 - 76
Abstract | Full Text PDF

10.
Kan Değişimi ve Potasyum
M. Adnan Öztürk, Selim Kurtoğlu, Neşide Çetin
Pages 77 - 80
Abstract | Full Text PDF

11.
Gastroenteritlerde Elisa Yöntemiyle Rotavirus Araştırılması
M. Adnan Öztürk, Neşide Çetin, Selim Kurtoğlu, Yusuf Özbal
Pages 81 - 85
Abstract | Full Text PDF

12.
Horlamanın Uvulopalatofarengoplasti (Uppp) ile Tedavisi
Şerif Ali Tekalan, Ü. Ihsan Şahin, Refik Cemiloğlu, Muharrem Erdem, Yaşar Ünlü
Pages 86 - 89
Abstract | Full Text PDF

13.
Seröz Otitis Mediada Erken Süreli Uyarılmış İşitme Potansiyelleri
Şerif Ali Tekalan, Muharrem Erdem, Refik Cemiloğlu, Yaşar Ünlü, Ihsan Üner Şahin
Pages 90 - 94
Abstract | Full Text PDF

14.
Tonsillektomi Endikasyonlarında Klinik, Mikrobiyolojik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesİ
Şerif Ali Tekalan, Ümit Öztaş, Yaşar Ünlü, Refik Cemiloğlu, Mustafa Özcan, Turhan Ökten, Tahsin Aslan
Pages 95 - 102
Abstract | Full Text PDF

15.
Deri-Pencere Testinin (Swt) İmmünolojik Profildeki Önemi
Serap Utaş, Ümit Soyuer
Pages 103 - 109
Abstract | Full Text PDF

16.
Anksiyete Bozukluğu Vakalarında Mitral Valv Prolapsusu
Seher Sofuoğlu, H. Basri Üstünbaş, Mustafa Baştürk, Cemal Esendemir, Emrullah Başer
Pages 110 - 117
Abstract | Full Text PDF

17.
Duodenal Ülser Ameliyatlardan Sonra Görülen Erken Dönem Komplikasyonları
Erdoğan Mütevelli Sözüer, Ahmet Dağlı, Rasim Torun, Aydın Otçu, Abdullah Sağlam
Pages 118 - 124
Abstract | Full Text PDF

18.
Cerrahi Girişim Yapılan Hastalarda Psikiyatrik Semptomlar
Erdoğan Mütevelli Sözüer, Latif Alpkan, Şahap Erkoç, Mehmet Gümüş, Abdullah Sağlam, Cem Ilnem, Rasim Torun
Pages 125 - 132
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
19.
Çocukta Atipik Seyirli Spinal Menenjiom
Ahmet Selçuklu, Aydın Paşaoğlu, Hidayet Akdemir, Ali&775; Kurtsoy, Suat Canbay
Pages 133 - 138
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
20.Proliferatıng Trıchılemmal Cysts
Galip K. Günay, Tahir E. Patıroğlu, Turhan Okten
Pages 139 - 144
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
21.Chorea Due to Hyrocephalus
Ali Özdemir Ersoy, Ali Soyuer, Meral Mirza, Fehim Arman, Cem Orhon
Pages 145 - 148
Abstract | Full Text PDF

22.
Primer Tuba Uterina Karsinomu
Erdal Kaya, Abdullah Sağlam, Olgun Kontaş, Serhat Sakız
Pages 149 - 154
Abstract | Full Text PDF

23.
Nukleusu Ektopik Renal Osifikasyon Olan Bir Pelvis Renalis Taşı Vakası
Atila Tatlışen, Ibrahim Gülmez, Mustafa Karacagil, Cem Ipekcan, Turhan Ökten
Pages 155 - 160
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale