ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 11 (2)
Volume: 11  Issue: 2 - 1989
ORIGINAL ARTICLE
1.
Kafa Travmalarında Uyarılma Potansiyelleri ile Beyin Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Aydın Paşaoğlu
Pages 135 - 144
Abstract | Full Text PDF

2.
Kafa Travmalarında Uyarma Potansiyelleri ile Beyin Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Aydın Paşaoğlu
Pages 145 - 160
Abstract | Full Text PDF

3.
Fertil Erkeklerde Varikoselin Doppler Ultrasonik Stetoskobu, Testis Hacmi ve Skrotal Isı Ölçümleri ile İncelenmesi
Ibrahim Gülmez, Mustafa Karacagil, Atilla Tatlışen, Ahmet Tuğanalp
Pages 161 - 167
Abstract | Full Text PDF

4.
Çocukluk Çağı Akut Gastroenteritlerde Oral Rehidratasyon Tedavisinin Yeri
Ruhan Düşünsel, Enver Hasanoğlu, Orhan Kurt
Pages 168 - 178
Abstract | Full Text PDF

5.
Maternal ve Kordon Serumu FSH,Lh HCG, Prolaktin Konsantrasyonlarının İnfantil Doğum Ağırlığıyla İlişkileri
Birtan Boran, Bahadır Yılmaz, Süheyl Ökten, Serhat Sakız
Pages 179 - 183
Abstract | Full Text PDF

6.
Bell Paralizisi Prognoz Tayininde Submandibüler Tükrük Salgısının Yeri
Refik Cemiloğlu, Vahittin Sevim, Yaşar Ünlü
Pages 184 - 189
Abstract | Full Text PDF

7.
152 Olguluk Bir Seride İntratorasik Kist Hidatiklerin Cerrahi Tedavisi
Cemal Kahraman, Yiğit Akçalı, Mustafa Köseahmetoğlu, Adem Boyacı, Levent Elbeyli
Pages 190 - 199
Abstract | Full Text PDF

8.
Plevral Effüzyonlu Hastalarda Parietal Plevra İğne Biyopsisinin Tanısal Değeri
Cemal Kahraman, Yiğit Akçalı, H. Basri Mantı
Pages 200 - 205
Abstract | Full Text PDF

9.
Pediatrik Yaş Grubunda Perthes Sendromu
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman
Pages 206 - 211
Abstract | Full Text PDF

10.
Kayseri ve Çevresinde 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Raşitizm Görülme Sıklığı
M. Adnan Öztürk, Alev Hasanoğlu, Nurettin Vurgun
Pages 212 - 217
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
11.
Çocuklarda Duodenumun İntramural Hematomları
M. Ali Altın, Hamit Okur, Atilla Kurşun
Pages 218 - 223
Abstract | Full Text PDF

12.
Çocuklarda Gastrointestinal Duplikasyonlar
M. Ali Altın, Türkan Patıroğlu, Süleyman Balkanlı
Pages 224 - 229
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
13.The Chilaiditi Syndrome
Yücel Arıtaş, Nihat Bengisu, Kadir Kazez
Pages 230 - 236
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
14.Pneumatosis Cystoides Intestinalis and Associated Volvulus of the Transverse colon
Yücel Arıtaş, Kadir Kazez, Ihsan Pekrü
Pages 233 - 236
Abstract | Full Text PDF

15.Alveolar Echinococcosis in Sternum
Tahir E. Patıroğlu
Pages 237 - 240
Abstract | Full Text PDF

16.
Vertebranın Anevrizmal Kemik Kisti
Aydın Paşaoğlu, Cem Orhon
Pages 241 - 245
Abstract | Full Text PDF

17.
Sheehan Sendromunda Diazepam ve Haloperidol Kullanılmasına Bağlı Koma
Fahrettin Keleştemur, Ali Ünal, Emrullah Başer, Seher Sofuoğlu, Tuncay Besim
Pages 246 - 248
Abstract | Full Text PDF

18.
Juvenil Anjiofibrom
Yaşar Ünlü, Şerif Ali Tekalan, Ibrahim Ketenci
Pages 249 - 254
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
19.
Thırd VenTrıkulostomi
Mehmet Fikret Ergüngör, Ufuk Akmil
Pages 255 - 259
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
20.
Açık Kordotomi
Mehmet Fikret Ergüngör, Ufuk Akmil
Pages 260 - 263
Abstract | Full Text PDF

21.
Tuberoz Skleroz: Vaka Takdimi
Ekrem Aktaş, G. Ertuğrul Mirza, Turhan Okten, Cem Orhon, Gökçen Eşel, Adnan Baltacı
Pages 264 - 271
Abstract | Full Text PDF

22.
Kearns-Sayre Sendromu (Vaka Takdimi)
G. Ertuğrul Mirza, Ö. Faruk Ekinciler, Kuddusi Erkılıç, Meral Mirza
Pages 272 - 276
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale