ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 10 (4)
Volume: 10  Issue: 4 - 1988
ORIGINAL ARTICLE
1.
Sıçanlarda Mide İçine Verilen Aspirin ve Papaverinin Endojen Prostaglandin E2 Aktivitesine Etkileri
Ömür Gönen
Pages 347 - 354
Abstract | Full Text PDF

2.
Hipovolemik Köpeklerde Nörolept ve Halotan Anestezisinin Böbreklere Etkisi
Şahin Yardım, Bedri Kandemir
Pages 355 - 367
Abstract | Full Text PDF

3.Pathologic lung changes in cecal ligated septic rats Effect of the zinc sulphate pretreatment
Metin Şen, Erdoğan M. Sözüer, Süleyman Balkanlı, Yücel Arıtaş, Zeki Yılmaz, Yaşar Yeşilkaya
Pages 369 - 375
Abstract | Full Text PDF

4.
Protective Effect of indomethacin in experimental gram-negative bacteremia in dogs
Metin Şen, Filiz Karagöz, Yücel Arıtaş, Zeki Yılmaz, Yaşar Yeşilkaya
Pages 377 - 384
Abstract | Full Text PDF

5.The Relationship between central conduction time and intracranial pressure in head injured patients
Aydın Paşaoğlu
Pages 385 - 394
Abstract | Full Text PDF

6.
Tam Doz Öncesi Verilen Küçük Doz Süksinilkolin'in Göziçi Basıncına Etkisi
Şahin Yardım, Ertuğrul Mirza, Adem Boyacı, Özcan Ersoy
Pages 395 - 402
Abstract | Full Text PDF

7.
Nörolept ve Halotan Anestezi Yöntemlerinin Kan Şekeri Üzerine Etkileri
Şahin Yardım
Pages 403 - 408
Abstract | Full Text PDF

8.
Akut Hemisferal Kitleli Hastalarda Beynin Lateral Yer Değişimi ile Bilinç Kaybı Seviyesi Arasındaki İlişki
Cem Orhon, Aydın Paşaoğlu, Mehmet Baktır, Fehim Arman, Ali Soyuer
Pages 409 - 414
Abstract | Full Text PDF

9.
Travmatik Medulla Spinalis Lezyonu Olan Hastalarda Somatosensoryel Uyarılma Potansiyel Değişiklikleri
Fehim Arman, Aydın Paşaoğlu, Cem Orhon, Ali Soyuer
Pages 415 - 422
Abstract | Full Text PDF

10.
Hodgkin Hastalarında Serum Serüloplazmin Tipi Aktivitesi ve Bazı Biyokimyasal Değerler
Hatice Paşaoğlu, Muzaffer Üstündal, Nihayet Mehmet, Yusuf Erdoğan
Pages 423 - 429
Abstract | Full Text PDF

11.
Fenitoin Kullanan Epileptik Hastalarda Serum ve Tükrük Düzeyleri Arasındaki İlişki
Meral Aşçıoğlu, Ali Soyuer
Pages 431 - 441
Abstract | Full Text PDF

12.
Hipertrofik Kardiyomiyopatilerde Yalancı Miyokard İnfarktüsü Örneği
Servet Çetin
Pages 443 - 456
Abstract | Full Text PDF

13.
Doğuştan Kalça Çıkığı Tedavisinde Salter Innominate Osteotomisi
Eyüp S. Karakaş, Ali Baktır, Mahmut Argün
Pages 457 - 468
Abstract | Full Text PDF

14.
Kronik Sinüsitli Hastalarda Kısa Dalga Diatermi Tedavisi
Yavuz Özügül
Pages 469 - 476
Abstract | Full Text PDF

15.
İlkokul Çocuklarında Normal Arteriyel Kan Basıncı Değerleri
Ruhan Düşünsel, Enver Hasanoğlu
Pages 477 - 482
Abstract | Full Text PDF

16.
Sheehan Sendromu
Ali Ünal, Fahrettin Keleştemur, Yusuf Erdoğan, Mehmet Yücesoy
Pages 483 - 487
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
17.
Akut Miyokard Enfarktüsünde Ventriküler Trombüs ve Periferik Arteriel Embolizm (İki vaka nedeniyle)
Cengiz Ulaş, Ahmet H. Köker, Harun Turan
Pages 489 - 494
Abstract | Full Text PDF

18.
Nadir Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Vaka Takdimi
Yiğit Akçalı, Cemal Kahraman, Koray Dural, Şahin Yardım
Pages 495 - 498
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
19.
Eksternal Juguler Venin Anevrizmal Dliatasyonu
Cemal Kahraman, Yiğit Akçalı, Hasan B. Mantı, Ziya G. Özer
Pages 499 - 502
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
20.
Okronozis (Vaka Takdimi)
Yavuz Özügül, Lütfü Daloğlu, Ertuğrul Mirza
Pages 503 - 508
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
21.
Musculus Mentohyoideus'un Morfolojik İncelemesi
Kenan Aycan, Harun Ülger, Erdoğan Unur
Pages 509 - 511
Abstract | Full Text PDF

22.
Romatizmal Hastalıklarda Göz Komplikasyonları
Yavuz Özügül, Ö. Faruk Ekinciler, H. Yıldız Kardaş, G. Ertuğrul Mirza
Pages 513 - 518
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale