ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
ERCİYES MEDICAL JOURNAL - Erciyes Med J: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 1979
ORIGINAL ARTICLE
1.
Kayseri Bölgesinde Çocuklarda Zehirlenmeler
Mustafa Öztürk, Selim Kurtoğlu, Hikmet Pekcan
Pages 2 - 11
Abstract | Full Text PDF

2.
Hipoprolaktinemik Oligozoospermiklerin Haloperidol İle Tedavisi
Murat Sade
Pages 12 - 18
Abstract | Full Text PDF

3.
Kırsal Bölgede Demir Yetersizliği Anemisi Görülme Sıklığı, Belirtileri ve Tedavi ile Olan İlişkisi
Hikmet Pekcan
Pages 19 - 29
Abstract | Full Text PDF

4.
Lipoproteinlerin a ve b Fraksiyonlarındaki Kolesterol ve Trigliserid Konsantrasyonlarının, Normal Kimselerde Yaş Gruplarına Göre Miktar Belirtimleri ve Teşhisteki Önemi
Yüksel Koca, Mehmet Türkvan
Pages 30 - 36
Abstract | Full Text PDF

5.
Keto SteroidlerinTayin Yöntemlerindeki Son Gelişmeler
Ahmet Ünal
Pages 37 - 49
Abstract | Full Text PDF

6.
Kırsal Bölgede Adölesan Gebeliği ve Neonatal Komplikasyonları
Hikmet Pekcan
Pages 50 - 56
Abstract | Full Text PDF

7.
Havayolunun Tıkanması
Osman Şengönül, Gültekin Akyön, Kemal Erdem, Şahin Yardım
Pages 57 - 62
Abstract | Full Text PDF

8.
Gebelikle Birlikte Görülen Bir İntrakavernöz Internal Karotid Aeter Anevrizması
Aytaç Akbaşak, Faruk Altınel, Mustafa Uzunlu, Metin Güner, Ümit Acar
Pages 63 - 74
Abstract | Full Text PDF

9.
İntervertebral Disk Hernilerde Ürodinamik Bulgular: Ön Çalışma
Seyfettin Güner, A. Bölükbaşı, Or. M. Sade, M. Güner, Ü. Acar
Pages 75 - 83
Abstract | Full Text PDF

10.
Progressif Myozitis Ossifikans
Gürkan Dirik, Turan Arıkan, Cavidan Pala
Pages 86 - 94
Abstract | Full Text PDF

11.
Bir Travmatik Karotiko Kavernöz Fistül Vakası
K. Öner, T. Ütsükarcı, Y. Şenkal, U. Acar, M. Güner
Pages 95 - 100
Abstract | Full Text PDF

12.
Yeni Bir Eritrosit Glukoz-6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Varyantı (G6PD Antalya)
Hüseyin Sipahioğlu
Pages 101 - 120
Abstract

LookUs & Online Makale