ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Dependence of Presaccadic Corticak Potentials on The Predictability of Stimulus [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(3): 138-144

Dependence of Presaccadic Corticak Potentials on The Predictability of Stimulus

Alpaslan Yılmaz1, Cem Süer2, Çiğdem Özesmi3
1Erciyes University Physical Education and Sports College, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Physiology, Kayseri- Turkey
3Erciyes University Medical Faculty, Department of Physiology, Kayseri, Turkey

Purpose: The goal of the present study was to assess the effect of stimuli predictability on presaccadic cortical potentials.
Material and Methods: In the present study, two scalp potentials recorded prior to saccades in relation to visual targets (the presaccadic negativity [PSN] and the presaccadic positivity [PSP]) were studied in ten healthy subjects, performing visually guided horizontal saccades in darkness. Presaccadic potetials from Fz, Cz electrode sites and eye movements from external canthi were recorded as simultaneously. Two interstimulus intervals (ISI) (regular 6 sec, and irregular 3 - 9sec) were used to exemine the differences in presaccadic activity under different conditions (predictable [P] vs unpredictable [UP] conditions). The technique of back-averaging from the onset of saccade was applied and separate wave forms were obtained for both conditions in each subject.
Results: A slow negative shift began approximately 1200 msec before eye movement in UP condition, and 950 msec in P condition. The difference was statistically significant. The integral over presaccadic negativity was significantly greater for UP condition at the Fz and Cz location than in P condition. There was no significant differences between UP and P conditions when compared the onset time or amplitude of the PSP.
Conclusion: These results support the hypothesis that presaccadic negativity is related to non-specific processes such as attention, arousal, motivation or volitional effort, rather than specific processes. However, our findings do not exclude the role of presaccadic programming, reflecting activity of the cotical eye fields on presaccadic cortical activity.

Keywords: Contingent Negative Variation, Eye movements, saccadic

Presakkadik Kortikal Potansiyellerin Uyaran Tahmin Edilebilirlik Bağımlılığı

Alpaslan Yılmaz1, Cem Süer2, Çiğdem Özesmi3
1Erciyes University Physical Education and Sports College, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Physiology, Kayseri- Turkey
3Erciyes University Medical Faculty, Department of Physiology, Kayseri, Turkey

Amaç: Sunulan çalışmanın amacı uyarının önceden tahmin edilebilirliğinin presakkadik kortikal potansiyeller üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntemler ve Metod: Sunulan çalışmada, karanlık bir ortamda horizontal sakkadik göz hareketleri yapan 10 sağlıklı gönüllüde, görsel hedeflerle ilişkili olan ve sakkadik göz hareketlerinden önce oluşan iki saçlı deri potansiyeli (presakkadik negativite, PSN ve presakkadik pozitivite, PSP) çalışıldı. Göz hareketleri dış kantüslerden kaydedilirken, bununla eş zamanlı olarak, presakkadik potansiyel Fz ve Cz yerleşimlerinden kaydedildi. Düzenli (6 sn) ve düzensiz (3-9 sn) olmak üzere iki uyarı arası zaman örneği, farklı koşullar (tahmin edilebilir ve tahmin edilemez koşullar) altında presakkadik aktivitedeki farklılığı araştırmak için kullanıldı. Her bir gönüllüden elde edilen süpürümler, sakkadın başlangıcından geriye doğru ortalama tekniği kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Tahmin edilemez koşulda sakkadik göz hareketinden yaklaşık 1200 ms önce tahmin edilebilir koşulda ise 950 ms önce başlayan yavaş bir negatif kayma tespit edildi. İki koşul arasındaki farkın anlamlı olduğu bulundu. Presakkadik negativitenin integral değeri, tahmin edilemez koşulda tahmin edilebilir koşula göre daha büyüktü. Presakkadik pozitivif dalganın başlama zamanı ve amplitüdü değerlendirildiğinde iki koşul arasında anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen bulgular, presakkadik negatif değişimin spesifik süreçlerden çok dikkat, uyanıklık, motivasyon veya iradeli davranış gibi spesifik olmayan süreçlerle ilgili olduğu hipotezini desteklemektedir. Bununla birlikte, bu bulguların presakkadik kortikal etkinlik üzerine presakkadik programlamanın ve kortikal görme alanlarının etkisini dışlamayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Rastlantısal Negatif Kayma, Göz hareketleri, sakkadik

Alpaslan Yılmaz, Cem Süer, Çiğdem Özesmi. Dependence of Presaccadic Corticak Potentials on The Predictability of Stimulus. Erciyes Med J. 2006; 28(3): 138-144

Corresponding Author: Alpaslan Yılmaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale