ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
The Incidence of Accidents In Two Different Regions of Ankara Province [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(4): 167-173

The Incidence of Accidents In Two Different Regions of Ankara Province

Sabahat Tezcan1, Hilal Özcebe1, Dilek Aslan1, Nüket Subaşı1, Nazan Yardım2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
2Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı

Purpose: Accidents and related injuries are very important public health problems in developing countries. Previous studies have shown that over 19 million people became disabled due to traffic, occupational and domestic accidents. It is important to know the causes and types of accidents for development and implementation of intervention programs. In this study, we aimed to determine the incidence and types of accidents within the previous two weeks and to evaluate some socio-demographic variables and home accidents in two different regions of Ankara.
Materials and Methods: The studies were designed as cross-sectional epidemiological studies in which the “30 Cluster Sampling Method” was used.
Results: The incidences of having any accidents within the past two weeks were 5.1 % in Region I and 8.9 % in Region II. In both Region I and Region II, "domestic accidents" were the leading cause of all accidents.
Conclusion: Intervention studies should be structured according to the types of accidents.

Keywords: Accident, Accident prevention, Epidemiology, Injuries

Ankara' nın İki Farklı Bölgesindeki Kaza İnsidansları

Sabahat Tezcan1, Hilal Özcebe1, Dilek Aslan1, Nüket Subaşı1, Nazan Yardım2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
2Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı

Amaç: Kazalar ve yaralanmalar gelişmekte olan ülkelerde önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Geçmişte yapılmış çalışmalara göre, yaklaşık 19 milyon kişi trafik, iş ve ev kazalarına bağlı olarak yeti yetersizliği ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Müdahale programlarının geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için kaza nedenleri ve tiplerinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada, Ankara ilinin farklı iki bölgesinde araştırma tarihinden iki hafta öncesinden itibaren meydana gelmiş olan kaza sıklığının ve tiplerinin belirlenmesi; sosyodemografik bazı özellikler ve ev kazalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmalar kesitsel tipte olup "30 Küme Örnekleme" yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Son iki hafta içinde herhangi bir kaza geçirme insidansı Bölge I'de % 5.1 iken Bölge II'de % 8.9 olarak hesaplanmıştır. Her iki bölgede de "ev kazaları" tüm kaza nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır.
Sonuç: Müdahale programları kaza tiplerine göre yapılandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Kaza, Kazalardan korunma, Yaralanma

Sabahat Tezcan, Hilal Özcebe, Dilek Aslan, Nüket Subaşı, Nazan Yardım. The Incidence of Accidents In Two Different Regions of Ankara Province. Erciyes Med J. 2002; 24(4): 167-173

Corresponding Author: Sabahat Tezcan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale