ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Presentation Of A Child With Isolated Hemihypertrophy And Rewiev Of The Literature [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(1): 44-46

Presentation Of A Child With Isolated Hemihypertrophy And Rewiev Of The Literature

Necati Balamtekin1, Adnan Öztürk2
1Asker Hastanesi, KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, KAYSERİ

It was determined that left-side extremites of three-month- old–male infant are longer and thicker than right extremities. It was investigated whether hemihypertrophy of symptom of syndromes or isolated hemihypertrophy. The patient determined isolated hemihypertrophy was also investigated by us on childhood embiryonic neoplasia with hemihypertrophy. The patient has been planned to observe with comprehensive examination in every 3 months and abdominal ultrasound scan every 6 months, in case the risk of probable devaloping embiryonic neoplasia in childhood

Keywords: Beckwith-Wiedemann Syndrome, Congenital, Hypertrophy

İzole Hemihipertrofili Bir Olgunun Sunumu ve Literatüre Bakış

Necati Balamtekin1, Adnan Öztürk2
1Asker Hastanesi, KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, KAYSERİ

Üç aylık erkek bebekte sol taraf ekstremitelerin sağ taraf ekstremitelerden daha uzun ve kalın olduğu (hemihipertrofi) saptandı. Hemihipertrofinin, bileşenlerinden birinin hemihipertrofi olduğu sendromlardan birisi mi, yoksa izole hemihipertrofi mi olduğu araştırıldı. İzole hemihipertrofi olduğu saptanan hasta, hemihipertrofi ile birlikte sık görülen çocukluk çağının embiryonal tümörleri yönünden de incelemeye alındı. Konjenital izole hemihipertrofi saptadığımız hasta, bu hastalarda çocukluk çağı embiryonal tümör gelişme riski göz önünde bulundurularak üç ayda bir kapsamlı fizik muayene ve altı ayda bir abdominal ultrasonografi planlanarak takibe alındı.

Anahtar Kelimeler: Beckwith-Wiedemann Sendromu, Hipertrofi, Konjenital

Necati Balamtekin, Adnan Öztürk. Presentation Of A Child With Isolated Hemihypertrophy And Rewiev Of The Literature. Erciyes Med J. 2006; 28(1): 44-46

Corresponding Author: Necati Balamtekin
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale